Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με χρηματοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ

Η πρωτοβουλία αυτή με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσει ώθηση στη χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών σε ελληνικές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με υψηλή δυναμική ανάπτυξης.

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Ελληνική Δημοκρατία αντιπροσωπευόμενη από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέγραψαν σήμερα μια Συμφωνία Χρηματοδότησης με την οποία ιδρύεται και χρηματοδοτείται το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ) με 260 εκ. Ευρώ. Το νέο αυτό χρηματοοικονομικό εργαλείο, το οποίο θα χρηματοδοτήσει ανεξάρτητα ταμεία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, θα διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους επιχειρηματίες της χώρας. Με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, το ΤΑΕΣΥΜ θα τους βοηθήσει να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε απτά σχέδια με υψηλή προστιθέμενη αξία, για το άμεσο όφελος της Ελληνικής πραγματικής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο θα ενισχύσει  ταμεία μεταφοράς τεχνολογίας αλλά θα εκκινήσει και επενδύσεις σε επιχειρηματικούς επιταχυντές. Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις από τις πλέον νεοφυείς μέχρι τις πιο αναπτυγμένες, θα υποστηριχτούν από τις εργασίες των ταμείων στα οποία θα συμμετέχει το ΤΑΕΣΥΜ. Το ΤΑΕΣΥΜ θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να απελευθερωθεί η δυναμική των επιχειρηματικών συμμετοχών στην ελληνική αγορά.

Το ΤΑΕΣΥΜ εκτός από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) θα λάβει χρηματοδότηση και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την καρδιά του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο πηγές χρηματοδότησης συνδυάζονται στην Ελλάδα. Το πόσο των 200 εκ. Ευρώ προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί καθώς το ΕΤαΕ θα συν-επενδύσει  60 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων 10 εκ. Ευρώ θα προέρχονται από πόρους του ΕΤΣΕ.

Η Ελληνική Δημοκρατία αντιπροσωπευόμενη από το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το ΕΤαΕ με τα αρχικά κεφάλαια των 260 εκ. Ευρώ θα αποτελέσουν τους πρώτους θεμελιώδεις επενδυτές σε μια ευρύτερη πλατφόρμα επιχειρηματικών συμμετοχών η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να προσελκύσει το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών με παρόμοιο προσανατολισμό. 

Μιλώντας στην εκδήλωση στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Werner Hoyerδήλωσε: «Αυτή η νέα πρωτοβουλία η οποία ξεκινάει σήμερα από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση είναι η πρώτη πρωτοβουλία αυτής της κλίμακας που έχει ποτέ αναπτυχθεί στην Ελλάδα για επενδύσεις σε ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δείχνει ισχυρή θέληση στο να στηρίζει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα και αυτό το Ταμείο Συμμετοχών είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της συνεχούς επενδυτικής μας δέσμευσης στη χώρα».

 

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα αφενός λόγω του μεγέθους του και αφετέρου λόγω της προσέγγισης που ακολουθεί. Υποστηρίζει τη σώρευση κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς σε όλο το εύρος των αλυσίδων αξίας των επιχειρηματικών συμμετοχών. Είμαστε σίγουροι ότι σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών θα αναπτυχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο».

 

Η Ευρωπαία Επίτροπος Corina Cretu, υπεύθυνη για την Περιφερειακή Πολιτική, δήλωσε: «Το ΤΑΕΣΥΜ είναι παράδειγμα επιτυχούς συνδυασμού των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής με το ΕΤΣΕ. Θα δώσει ώθηση σε καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας και θα τις βοηθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Αυτό καταδεικνύει την ισχυρή θέληση της Ελλάδας στο να έχει μια φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης και επενδύσεων και είμαι περήφανη για το ότι τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής συνεισφέρουν σε αυτό».

 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤαΕ, Pier Luigi Gilibert, δήλωσε: «Το φιλόδοξο σχέδιο του ΤΑΕΣΥΜ θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί το χρηματοδοτικό κενό στην αγορά των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το ποσό των 260 εκ. Ευρώ θα συνεισφέρει σημαντικά σε όλα τα επενδυτικά στάδια της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων και θα έχει αντίκτυπο στις ελληνικές επιχειρήσεις σε βάθος χρόνου.  Αναμένουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα φέρει στο προσκήνιο τη δυναμική της αναδυόμενης ελληνικής αγοράς επιχειρηματικών συμμετοχών και θα επιταχύνει την ανάπτυξής της με ένα τρόπο ολιστικό».

 

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κεντρική του αποστολή είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤαΕ ενισχύει τους στόχους της ΕΕ για την υποστήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
 

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για της Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο για της Ευρώπη εστιάζει στο να ενισχύει ευρωπαϊκές επενδύσεις ώστε να ενισχύονται η απασχόληση και η ανάπτυξη. Το επιτυγχάνει αυτό με την εξυπνότερη χρήση καινούργιων και υφισταμένων χρηματικών πόρων, αφαιρώντας εμπόδια στις επενδύσεις, παρέχοντας προβολή και τεχνική βοήθεια σε επενδυτικά σχέδια. Η Επενδυτική Πλατφόρμα της Ευρώπης έχει ήδη αποτελέσματα. Έως τώρα, τα σχέδια και οι συμφωνίες η χρηματοδότηση των οποίων έχει εγκριθεί από το ΕΤΣΕ αναμένονται να μοχλεύσουν περισσότερο από 164 εκ. Ευρώ σε συνολικές επενδύσεις ανά τα 27 κράτη μέλη και να υποστηρίξουν περίπου 388,000 ΜΜΕ. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η Επιτροπή πρότεινε την επέκταση του ΕΤΣΕ αυξάνοντας τη δύναμη πυρός και τη διάρκειά του όπως επίσης και ενισχύοντας τα ισχυρά του σημεία. 
 

Σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα επενδύσουν 20 δισ. ευρώ στην Ελλάδα στην περίοδο 2014-2020. 
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις