Σύμβαση ύψους 250 εκατ. ευρώ ΕΤΕπ - Alpha Bank

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε στις 22/12, την υπογραφή σύμβασης τιτλοποίησης ύψους 250 εκατ. ευρώ με την Alpha Bank Α.Ε., με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer δήλωσε σχετικά τα εξής: «Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα στην Αθήνα για τη σημαντική αυτή πράξη, η οποία έχει στόχο να αποκαταστήσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε προσιτή χρηματοδότηση μέσα από τη συμμετοχή της ΕΤΕπ ως βασικού επενδυτή σε μια συναλλαγή τιτλοποίησης την οποία διενήργησε η Alpha Bank.

Η σύμβαση με την Alpha Bank υπογράφηκε σε δημόσια τελετή στην Αθήνα παρουσία του Προέδρου της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank κ. Δημήτριου Μαντζούνη.

Η συναλλαγή στηρίζεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή στην Αθήνα αποτελεί άλλο ένα δείγμα της επιτυχίας του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα, η οποία ωφελεί ιδίως τις επιχειρήσεις της χώρας. Η Ελλάδα έχει ήδη αξιοποιήσει τις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και είναι απολύτως προς το συμφέρον μας το να συνεχίσει η χώρα να αλλάζει πορεία κινούμενη προς την κατεύθυνση της διατηρήσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης. Θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα σε αυτήν την προσπάθεια αυξάνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης σε πιστώσεις».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank κ. Δημήτριος Μαντζούνης, δήλωσε τα εξής: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης δανείων ΜΜΕ αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναζωογόνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής οικονομίας. Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και μιας διεθνούς επενδυτικής τράπεζας. Η συμμετοχή τους αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς προς την Alpha Bank και το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο».

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Hoyer πρόσθεσε: «Πρόκειται για την έβδομη πράξη που διενεργεί ο Όμιλος ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ στην Ελλάδα. Η συναλλαγή αυτή αυξάνει το συνολικό ύψος των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ σε περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ και τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των τεσσάρων χωρών που έχουν λάβει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν στήριξη από το ΕΤΣΕ».

«Αυτό αποδεικνύει τον καταλυτικό ρόλο της ΕΤΕπ και ανταποκρίνεται σε έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του ΕΤΣΕ: την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών, παράλληλα με τα κεφάλαια από τους ιδίους πόρους της ΕΤΕπ και την εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερος θετικός αντίκτυπος στην πραγματική οικονομία στην Ελλάδα, η στήριξη επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης των νέων. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί είναι επίσης ένα πρώτο βήμα που θα βοηθήσει μια μεγάλη ελληνική τράπεζα να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές», πρόσθεσε ο Πρόεδρος κ. Hoyer.

Η σύμβαση που υπογράφηκε σήμερα συμπεριλαμβάνει την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους», μέσω της οποίας προσφέρονται ανταγωνιστικά επιτόκια στις επιχειρήσεις που προάγουν την απασχόληση των νέων. Η σύμβαση θα συμβάλει ενεργά και αποφασιστικά στην ενίσχυση Ελλήνων επιχειρηματιών, την προώθηση της διατηρήσιμης ανάπτυξης και την τόνωση της απασχόλησης των νέων.

Η ΕΤΕπ εγκαινίασε την πρωτοβουλία «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους» τον Ιούλιο 2013. Πρόκειται για το πρώτο δανειοδοτικό πρόγραμμα της Τράπεζας που αφορά ειδικά τη στήριξη των νέων. Συμπληρώνοντας τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές υπέρ της απασχόλησης των νέων, η πρωτοβουλία χρηματοδοτεί προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα κινητικότητας φοιτητών και μαθητευομένων και στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης θέσεων απασχόλησης για νέους στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις