Οινοποιεία: Τροποποίηση απόφασης για τις επενδύσεις

Τροποποιήσεις διοικητικού χαρακτήρα επέρχονται με την αριθ.320/41449/6-2-2020 (ΦΕΚ 374/2020 απόφαση του υπουργού ΑΑτρ Μ.Βορίδη ,που αφορούν την σχετική για τις Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής ΥΑ 1771/149520/2019.

Οι τροποποιήσεις αναφέρονται στις αξιολογήσεις των φακέλων ,στις ημερομηνίες ελέγχου ,σε μεταβολές των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ,ενστάσεων και οριστικής ένταξης των αιτημάτων .

Επιπρόσθετα τροποποιούνται και τα δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω του Παραρτήματος ΙΙ ,στο οποίο προσδιορίζονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις των οινοποιείων όσον αφορά το είδος και το περιεχόμενο των παραστατικών .

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Δείτε επίσης