Δωδεκάνησα: Με 5,8 εκατ. ευρώ στηρίζονται 41 ιδιωτικές επενδύσεις του αγροτικού τομέα

Την ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 σαράντα μιας (41) ιδιωτικών επενδύσεων, σε νησιά της Δωδεκανήσου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.798.185,44 €, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ ΑΕ).

Η απόφαση ένταξης των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση των έργων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην αναβάθμιση τοπικών επιχειρήσεων, παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την τοπική οικονομία. Πρόκειται για ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν κυρίως τον δευτερογενή τομέα και ιδιαίτερα την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον τόπο. 

Οι επενδύσεις αφορούν τη Δράση 19.2.2 “Ανάπτυξη/βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους” και στη Δράση 19.2.3 “Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής”, του Υπομέτρου 19.2 “Στήριξη υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) – παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα”, του Μέτρου 19 “Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014 – 2020”.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023. 

Τις επόμενες μέρες οι δικαιούχοι θα κληθούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων με την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ Α.Ε.) για την υλοποίηση των πράξεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER, δημόσιας δαπάνης 4,15εκ. ευρώ υποβλήθηκαν 56 προτάσεις έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης 9,3 εκ. ευρώ. Αξιολογήθηκαν θετικά 41 προτάσεις έργων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,8 εκ. ευρώ. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διέθεσε επιπλέον ποσό 1,85 εκ. ευρώ ώστε να ενταχθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν θετικά. 

Συγκεκριμένα, ποσό 600 χιλ. ευρώ εξασφαλίστηκε από το εκχωρούμενο στην Περιφέρεια μέτρο 4.2 και ποσό 1,25 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως υπερδέσμευση. 

Με τους πρόσθετους αυτούς πόρους, εντάσσονται και οι 41 προτάσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,8 εκ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 40% του αρχικά εγκεκριμένου.

Υπενθυμίζεται ότι και κατά την πρώτη πρόσκληση για τα έργα δημόσιου χαρακτήρα είχε εγκριθεί σημαντική υπερδέσμευση για την ένταξη του συνόλου των έργων. Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, το πρόγραμμα LEADER/CLLD Δωδεκανήσου, θα χρηματοδοτήσει συνολικά 65 επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και θα διαθέσει πόρους που ανέρχονται σε περίπου 9,6 εκ. ευρώ ενώ η αρχική έγκριση ήταν 5,7 εκ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις