Ο πίνακας επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α το 2021
Ο πίνακας επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α το 2021

Παρά το δυσχερές γενικό οικονομικό περιβάλλον το 2020, οι επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) στους τομείς της υγείας και των υπηρεσιών ΤΠΕ, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του πίνακα επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α που δημοσιεύεται σήμερα. Η ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων σε πράσινα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας υψηλής αξίας και σε πράσινα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, γεγονός που αποτυπώνει τη μετάβασή της προς την κλιματική ουδετερότητα.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ αύξησαν τις επενδύσεις τους στην Ε&Α στους τομείς της υγείας (10,3 %) και των υπηρεσιών ΤΠΕ (7,2 %), αν και με βραδύτερο ρυθμό από τις επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ωστόσο, για πρώτη φορά μέσα σε 10 χρόνια, οι συνολικές επενδύσεις στην Ε&Α των επιχειρήσεων της ΕΕ μειώθηκαν κυρίως λόγω της αποδυνάμωσης της Ε&Α στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροδιαστημικής και της άμυνας. Το 2020, οι επιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ μείωσαν τις συνολικές επενδύσεις τους στην Ε&Α κατά 2,2 %. Οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στην Κίνα αύξησαν τις συνολικές επενδύσεις τους στην Ε&Α κατά 9,1 % και 18,1 % αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού, οι επιχειρήσεις με έδρα τις ΗΠΑ και την Κίνα αύξησαν το μερίδιό τους στην Ε&Α σε ορισμένους τομείς, όπως η υγεία (ΗΠΑ: 17,9 %· Κίνα: 30,7 %), οι υπηρεσίες ΤΠΕ (ΗΠΑ: 12,4 %· Κίνα: 21,2 %) και οι παραγωγοί ΤΠΕ (ΗΠΑ: 7,8 %· Κίνα: 11,5 %).

Αν και η πανδημία έδωσε ώθηση στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς των υπηρεσιών ΤΠΕ και της υγείας παγκοσμίως, έπληξε σοβαρά τις παραδοσιακές βιομηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία (-4,3 %), η αεροδιαστημική και η άμυνα (-17 %). Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ο σημαντικότερος τομέας επενδύσεων Ε&Α για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, γεγονός που συνέβαλε στη συνολική μείωση της Ε&Α. Μολαταύτα, 14 επιχειρήσεις της ΕΕ κατατάσσονται στην ομάδα των 50 κορυφαίων ανάμεσα στους 2 500 μεγαλύτερους επενδυτές Ε&Α παγκοσμίως.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία είναι καίριας σημασίας προκειμένου η ευρωπαϊκή βιομηχανία να ηγηθεί της πράσινης μετάβασης, να πρωτοστατήσει στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των ΤΠΕ και να ηγηθεί του νέου κύματος καινοτομιών υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Ο πίνακας επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α δείχνει σαφώς πού πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, καλώντας μας να επενδύσουμε τώρα για το μέλλον.»

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α αποδείχθηκαν ανθεκτικές στην κρίση του κορονοϊού. Το 2020 ήταν το 11ο κατά σειρά έτος συνεχόμενης αύξησής τους, συγκεκριμένα κατά 6 %. Κατ' αντιδιαστολή, το 2020 σημειώθηκε σημαντική μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών, των καθαρών πωλήσεων και των κερδών εκμετάλλευσης. Η συνολική θετική τάση για τις επενδύσεις Ε&Α υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις είναι μελλοντοστραφείς και προετοιμάζονται για την ανάκαμψη διατηρώντας ή αυξάνοντας την Ε&Α, παρά την αναγκαστική περικοπή άλλων δαπανών και τη μείωση των εσόδων τους.

Η σημασία των τομέων των ΤΠΕ, της υγείας και της αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ε&Α καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η συνολική Ε&Α των τριών αυτών κλάδων έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2010, συγκεκριμένα δε οι υπηρεσίες ΤΠΕ έχουν τριπλασιαστεί. Όσον αφορά την κατάταξη των επιπέδων επενδύσεων των επιχειρήσεων, ο τομέας των ΤΠΕ καταλαμβάνει σταθερά την κορυφή του πίνακα αποτελεσμάτων, υπογραμμίζοντας την αυξημένη ψηφιοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας. Για το 2020, και οι πέντε κορυφαίες θέσεις ανήκουν στον ψηφιακό τομέα.

Η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση αναμένεται να βελτιώσει τις επιδόσεις των επιχειρήσεων της ΕΕ στον τομέα της Ε&Α και να αναζωογονήσει τη βιομηχανική τους βάση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ και τις φιλοδοξίες της Ευρώπης για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και την προώθηση σχετικών πολιτικών.

Ιστορικό

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α κάθε χρόνο από το 2004. Η έκδοση του πίνακα επιδόσεων για το 2021 περιλαμβάνει τις 2 500 επιχειρήσεις που επένδυσαν τα μεγαλύτερα ποσά παγκοσμίως στην Ε&Α το 2020. Τα δεδομένα του πίνακα επιδόσεων, τα οποία αντλούνται από τους πλέον πρόσφατους δημοσιευμένους λογαριασμούς των επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν, για τις 2 500 μητρικές εταιρείες και για περισσότερες από 800 χιλιάδες θυγατρικές, βασικούς δείκτες που επιτρέπουν την ανάλυση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στους τομείς των οικονομικών και της καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις αυτές, που εδρεύουν σε 39 χώρες, επένδυσαν η καθεμία τουλάχιστον 36,5 εκατ. ευρώ σε Ε&Α, με τις συνολικές επενδύσεις να ανέρχονται σε 908,9 δισ. ευρώ. Ο πίνακας επιδόσεων της συνολικής Ε&Α για το 2021 αντιστοιχεί στο 90 % περίπου της χρηματοδοτούμενης από επιχειρήσεις Ε&Α παγκοσμίως. Το δείγμα περιλαμβάνει 401 επιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 20,3 % της συνολικής Ε&Α του δείγματος, 779 αμερικανικές επιχειρήσεις (37,8 %), 597 κινεζικές επιχειρήσεις (15,5 %), 293 ιαπωνικές επιχειρήσεις (12,2 %) και 430 από τον υπόλοιπο κόσμο (14,2 %).

Για περισσότερες πληροφορίες

Ο πίνακας επιδόσεων της ΕΕ για τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ε&Α το 2021

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις