Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ύψους 1,16 δις ευρώ
Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ύψους 1,16 δις ευρώ

Σχετικά με τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το  έτος 2022 ενημερώνει το One Stop Liaison Office και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο αναλυτικά:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC)  για το 2022, ανοίγοντας ευκαιρίες χρηματοδότησης αξίας άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, για δράσεις υποστήριξης πρωτοποριακών τεχνολογιών και καινοτομιών, που στόχο έχουν την ταχεία ανάπτυξη, την επέκταση διεθνώς και τη δημιουργία νέων αγορών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2021 ως σημαντική καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon Europe», διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, εισάγοντας ή διατηρώντας για τη νέα προγραμματική περίοδο πολλαπλές καινοτομίες και απλουστεύσεις, όπως για παράδειγμα μεγαλύτερη στήριξη για τις καινοτόμες γυναίκες, βραβεία προτροπής «Challenges», σφραγίδες αριστείας.

Η πρόσκληση EIC Accelerator, αξίας 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  για την ανάπτυξη και την κλιμάκωση (scale-up) καινοτομιών υψηλού αντικτύπου με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή διατάραξης των υπαρχουσών. Παρέχει έναν μοναδικό συνδυασμό χρηματοδότησης από 0,5 έως 17,5 εκατ. ευρώ και Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης.

Το EIC Accelerator εστιάζει ιδιαίτερα στις καινοτομίες, με βάση τις επιστημονικές ανακαλύψεις ή τις τεχνολογικές ανακαλύψεις («deep tech») και όπου απαιτείται σημαντική χρηματοδότηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν μπορέσουν να δημιουργηθούν αποδόσεις («patient capital»). Τέτοιες καινοτομίες συχνά δυσκολεύονται να προσελκύσουν χρηματοδότηση λόγω του υψηλού ρίσκου. Η χρηματοδότηση και η υποστήριξη από τον «Επιταχυντή EIC» έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στις καινοτόμες επιχειρήσεις να προσελκύσουν νέα επενδυτικά κεφάλαια που απαιτούνται για την αναβάθμιση, σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Καθώς το EIC Accelerator υποστηρίζει τα μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης τεχνολογίας καθώς και την ταχεία ανάπτυξη, θα πρέπει το τεχνολογικό στοιχείο της καινοτομίας να έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί σε εργαστήριο ή άλλο σχετικό περιβάλλον (π.χ. τουλάχιστον Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL) 5/6 ή υψηλότερο και να έχει ολοκληρώσει πλήρως το TRL 4). Για σύντομες εφαρμογές οι αιτήσεις υποβολής είναι συνεχείς, ενώ για πλήρεις η λήξη προθεσμίας είναι σε τρεις περιόδους: 23 Μαρτίου 2022, 15 Ιουνίου 2022 και 5 Οκτωβρίου 2022.

Άλλες προσκλήσεις μέσω του προγράμματος  εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) για το 2022 είναι οι εξής:

- EIC Pathfinder,  για διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την ανάληψη οραματικής έρευνας με τη δυνατότητα να οδηγήσει σε τεχνολογικές ανακαλύψεις. Οι ερευνητικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις έως 3 ή 4 εκατ. ευρώ. Οι Προσκλήσεις θα ανοίξουν την 3η Μαΐου (Pathfinder Open) και 19 Σεπτεμβρίου (Pathfinder Challenges).

- EIC Transition, για χρηματοδότηση για τη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ευκαιρίες καινοτομίας, αξίας 131 εκατ. ευρώ. Οι Προσκλήσεις θα επικεντρωθούν στα αποτελέσματα που προκύπτουν από έργα EIC Pathfinder και έργα Proof of Concept του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, για την ωρίμανση των τεχνολογιών και τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες εφαρμογές. Οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ (ή περισσότερα, εάν δικαιολογούνται). Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 4η Μαΐου και 28η Σεπτεμβρίου 2022 (EIC Open και EIC Challenges).

Όλα τα έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας έχουν πρόσβαση σε  υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης (https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services_en)  οι οποίες παρέχουν εκπαιδευτές, καθοδηγητές και εμπειρογνωμοσύνη, ευκαιρίες σύμπραξης με επιχειρήσεις, επενδυτές και άλλους, καθώς και φάσμα άλλων υπηρεσιών και εκδηλώσεων.

 Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_847

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

   -  Μαντζανάκης Σταύρος 2313 319668

   -  Λαγκάνη  Χριστίνα  2313 319667

   -  Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790

   -  Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

και στο e-mail: [email protected]

          Συνεχή ενημέρωση σε θέματα καινοτομίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν στην ιστοσελίδα του One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

https://www.ris3rcm.eu/

 

καθώς και στα social media:

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/RIS3RCMakedonia

ΤWITTER:  https://twitter.com/RIS3RCMakedonia

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις