Ασθένειες στα εσπεριδοειδή

Διαπιστώσεις : Οι πληθυσμοί των εχθρών αυτή την εποχή, κυμαίνονται σε μέτρια – χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους εντοπίζονται περιγραφές για Κοκκοειδή - ενώ σε παραθαλάσσιες περιοχές (Λεχαινά, Αιτωλικό) υπάρχει ελαφρώς πιο έντονη παρουσία του Αλευρώδη. Συστήνεται, τακτικός και επιμελής έλεγχος των οπωρώνων

Κοκκοειδή Ψευδόκοκκος

Διαπιστώσεις Στις περισσότερες περιοχές όπου έχουν γίνει οι πρώτες επεμβάσεις σχετικά με τον ψευδόκοκκο τα αποτελέσματα φαίνονται ικανοποιητικά. Στα σημεία επαφής του καρπού με το μίσχο, στις μασχάλες των κλαδιών και στα ίδια τα κλαδιά εμφανίζεται βαμβακώδες επίχρισμα στο οποίο διακρίνονται μικρά άσπρα ωοειδή έντομα. Η ποιότητα των καρπών υποβαθμίζεται αισθητά. Τα κοκκοείδη είναι φορείς διαφόρων ασθενειών

Συστάσεις : Καλλιεργητικά μέτρα που θα ευνοήσουν στον καλό αερισμό και φωτισμό στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων. Χημικά μέσα: Δεν συστήνονται επεμβάσεις αυτή την περίοδο

Λεκάνιο

Συμπτώματα : Το Λεκάνιο (Saissetia oleae Olivier) στη χώρα μας τοπικά και περιστασιακά προκαλεί σοβαρές ζημιές στα εσπεριδοειδή. Έχει μία γενεά το έτος αλλά σε ορισμένες περιοχές ή χρονιές μπορεί να συμπληρώσει μία μερική ή και πλήρη 2η γενεά. Προσβάλλει φύλλα, τρυφερούς βλαστούς ή μικρούς κλάδους απομυζώντας το χυμό τους. Τα μελιτώδη αποχωρήματα τους ευνοούν την ανάπτυξη των μυκήτων της καπνιάς. Ευνοείται από την υψηλή σχετική υγρασία που συχνά παρατηρείται όταν το φύλλωμα είναι πυκνό και δεν αερίζεται. Σοβαρές προσβολές παρουσιάζονται σε δέντρα υγρών περιοχών και ακλάδευτα. Γενικά η παρουσία του εντόμου στη περιοχή μας είναι περιορισμένη, με μικρές εξαιρέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Κρεστένων.

Συστάσεις : Καλλιεργητικά μέτρα που θα περιορίσουν την υγρασία και θα βοηθήσουν στον καλό αερισμό και φωτισμό στο εσωτερικό της κόμης των δέντρων. Χημικά μέσα: Μόνο στις καλλιέργειες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές από Λεκάνιο να γίνει άμεση καταπολέμηση με σκεύασμα που καταπολεμά επίσης τον Ψευδόκοκκο ή την Κόκκινη Ψώρα, εφόσον υπάρχουν προσβολές και από αυτά τα κοκκοειδή.

Αλευρώδεις -Εριώδης (α), (Aleurothrixus floccosus) -Διαλευρώδης (Dialeurodes citri) (β, γ)

Διαπιστώσεις - Συμπτώματα : Δεν έχουν ξεκινήσει πτήσεις ακμαίων εντόμων του Διαλευρώδη, ακόμα και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα υπήρχε έντονο πρόβλημα.

Συστάσεις :Δε συστήνονται επεμβάσεις αυτή την περίοδο. Επιμελής και τακτικός έλεγχος των οπωρώνων ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση των τοπικών γεωπόνων, των οικείων Δ.Α.Ο.Κ. και της Υπηρεσίας μας σχετικά με την εμφάνιση του εντόμου. Βιολογικά μέτρα: Απελευθέρωση και προστασία ορισμένων φυσικών εχθρών (όπως τα ενδοφάγα Cales noacki και το Encarsia lahorensis). Προτείνονται συστηματικά καλλιεργητικά μέτρα για τον καλύτερο αερισμό των δέντρων. Χημικές επεμβάσεις: Αναλόγως την εικόνα του κάθε οπωρώνα και μόνο εφόσον κριθούν απαραίτητες σύμφωνα με τις λίστες εγκεκριμένων σκευασμάτων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές από Ψευδόκοκκο, Κόκκινη Ψώρα ή Λεκάνιο, να προτιμηθούν θερινοί πολτοί ή λάδια που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο παράσιτο του Εριώδη Αλευρώδη. Να μη γίνεται καμία επέμβαση με εντομοκτόνα εφόσον δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από κάποιον εχθρό στα εσπεριδοειδή.

Φυτοπροστασία: Ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή σκευασμάτων σύμφωνα με τις εγκρίσεις. Συμβουλευτείτε το Γεωπόνο σας πριν από κάθε εφαρμογή και εφαρμόστε πιστά τις οδηγίες ετικέτας.