Εχθροί και ασθένειες του αμπελιού

Ευδεμίδα: Έναρξη 3ης πτήσης στην ενδιάμεση ζώνη και στην κάτω Μεσσαρά.

Ωίδιο: Έναρξη γυαλίσματος. Ο κίνδυνος μολύνσεων στις ράγες των σταφυλιών μειώνεται.

Περονόσπορος : Δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες.

Τζιτζικάκι: Εμφανίζουν δυναμικούς πληθυσμούς κατά θέσεις. Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους

Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία.

Η αποτελεσματικότητα των χημικών επεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα ( βοτρύτη, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Τα καλλιεργητικά μέτρα αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά τη φετινή χρονιά.

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

Ευδεμίδα: Στην ενδιάμεση ζώνη του ν. Ηρακλείου (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην κάτω Μεσσαρά, η 3η πτήση (3η γενιά) έχει ξεκινήσει. Διαπιστώνονται οι πρώτες αραιές ωοτοκίες και οι πρώτες νεαρές προνύμφες θα εκκολαφθούν από τις 11 Ιουλίου και μετά.

Οδηγίες :  Σε αμπέλια των παραπάνω περιοχών συνιστάται να ξεκινήσει η προστασία Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης :

 Ενδιάμεση ζώνη ν. Ηρακλείου – Λασιθίου και κάτω Μεσσαρά : Επιτραπέζια : 11 – 12 Ιουλίου. Σουλτανίνα – οινάμπελα : 13 - 15 Ιουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το απόγευμα, κοντά στο σούρουπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσβολές από τις προνύμφες της 3ης γενιάς συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται. Λόγω της ιδιαίτερα πυκνής βλάστησης χρειάζεται προσοχή ώστε το ψεκαστικό υγρό να φθάσει σε όλα τα σταφύλια. Θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι χειρισμοί στη βλάστηση ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κάλυψη όλων των σταφυλιών. Για την εξέλιξη του εντόμου στις υπόλοιπες περιοχές θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Ωίδιο: Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα, οι μίσχοι - άξονες των σταφυλιών μέχρι τη συγκομιδή ενώ το φύλλωμα όλη την καλλιεργητική περίοδο. Οδηγίες :  Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Τζιτζικάκι: Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις : - Υπάρχουν αμπέλια με αυξημένους πληθυσμούς. Υπενθυμίζεται ότι το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι τα 50 - 70 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα. Οδηγίες :  Ελέγχετε την κάτω επιφάνεια 100 τυχαίων φύλλων, από τα μεσαία έως και δυο φύλλα πριν την κορυφή του βλαστού. Προστασία του φυλλώματος συνιστάται όταν μετρώνται συνολικά 50 - 70 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα. Η αντιμετώπιση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα.

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

 Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς όλες οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

 Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις