Εχθροί και ασθένειες του αμπελιού

Ευδεμίδα: Η δραστηριότητα από την 3η πτήση συνεχίζεται στην πρώιμη ζώνη του ν. Χανίων. Η 3η πτήση έχει ξεκινήσει και στην όψιμη ζώνη του ν. Χανίων.

Ωίδιο: Ο κίνδυνος μολύνσεων στις ράγες των σταφυλιών μειώνεται για τις ποικιλίες που έχει ξεκινήσει το γυάλισμα.

Τζιτζικάκι: Εμφανίζουν δυναμικούς πληθυσμούς κατά θέσεις. Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους. Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία. Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα (βοτρύτη, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα.

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α : (Lobesia botrana) Ευδεμίδα Αυγό ευδεμίδας Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις : Στην πρώιμη ζώνη του ν. Χανίων συνεχίζεται η δραστηριότητα από την 3η πτήση του εντόμου. Στην όψιμη ζώνη του ν. Χανίων, ξεκίνησε η 3η πτήση.

Οδηγίες :

 Σε αμπέλια της πρώιμης ζώνης που έχει λήξει ή λήγει άμεσα η διάρκεια δράσης του σκευάσματος από την προηγούμενη εφαρμογή, συνιστάται να γίνει επανάληψη ψεκασμού. Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης: Πρώιμη ζώνη ν. Χανίων - Ρεθύμνου : 6 - 7 Αυγούστου.

 Σε αμπέλια της όψιμης ζώνης συνιστάται έναρξη ψεκασμών για την 3η πτήση του εντόμου στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες : Όψιμη ζώνη ν. Χανίων - Ρεθύμνου : 7 - 9 Αυγούστου. ΠΡΟΣΟΧΗ. Προσβολές από τις προνύμφες της 3ης γενιάς συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευδεμίδα πατήστε εδώ Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής Αμπέλι Δελτίο Ν ο 28 - 5/8/2019 Παρατηρήσεις υπαίθρου : Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

Ω Ι Δ Ι Ο : (Erysiphe necator) Ωίδιο σε ράγες και σε άξονες Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις : Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα, οι μίσχοι - άξονες των σταφυλιών μέχρι τη συγκομιδή και το φύλλωμα όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες :

 Στις ποικιλίες που δεν έχει ξεκινήσει το γυάλισμα συνιστάται να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα, ιδιαίτερα στα αμπέλια με συμπτώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ T Z I T Z I K A K I : (Empoasca spp) Τέλειο και νύμφη. Πτερωτό και άπτερο Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις : Υπάρχουν αμπέλια με αυξημένους πληθυσμούς. Οι έντονες προσβολές καθυστερούν την ομαλή ωρίμαση των σταφυλιών και των κληματίδων. Οδηγίες :

 Ελέγχετε την κάτω επιφάνεια 100 φύλλων, από τα μεσαία έως και 1-2 φύλλα πριν τα κορυφαία. Προστασία του φυλλώματος συνιστάται όταν μετρώνται συνολικά 50 - 70 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

 Η αντιμετώπιση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τζιτζικάκι πατήστε εδώ

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα. Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ πατώντας εδώ Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ πατώντας εδώ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να μεταφερθούν ως έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις