Εχθροί Αμπελιού

Ευδεμίδα: Η δραστηριότητα από την 3η πτήση συνεχίζεται στην μεσοπρώιμη ζώνη του ν. Χανίων.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους

Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία. Η αποτελεσματικότητα των ψεκασμών εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα (βοτρύτη, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα

Ευδεμίδα: Στην μεσοπρώιμη ζώνη του ν. Χανίων συνεχίζεται η δραστηριότητα από την 3η πτήση του εντόμου.

Οδηγίες :Σε αμπέλια της μεσοπρώιμης ζώνης που έχει λήξει ή λήγει άμεσα η διάρκεια δράσης του σκευάσματος από την προηγούμενη εφαρμογή, συνιστάται να γίνει επανάληψη ψεκασμού. Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης:

Μεσοπρώιμη ζώνη ν. Χανίων - Ρεθύμνου : 13 - 14 Αυγούστου.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Προσβολές από τις προνύμφες της 3ης γενιάς συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις