Προστασία για τα εσπεριδοειδή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από το δίκτυο συνεργατών μας στις περιοχές αρμοδιότητας μας – λόγω των δυσμενών συνθηκών μετακινήσεων (μέτρα πρόληψης Covid-19), φαίνεται ότι οι πληθυσμοί των εχθρών των εσπεριδοειδών (κοκκοειδή, αλευρώδεις, τετράνυχοι κ.α.) παραμένουν και αυτή τη χρονιά σε χαμηλά επίπεδα. Η ανθοφορία εξελίχθηκε ικανοποιητικά παρά την αρχική ανησυχία (λόγω καιρικών συνθηκών αστάθειας) και αναμένεται με αισιοδοξία η νέα καρπόδεση.

Μύγα Μεσογείου

Διαπιστώσεις:Με την άνοδο της θερμοκρασίας ο κίνδυνος προσβολών μεγαλώνει καθώς αναμένεται και αύξηση των πληθυσμών της μύγας.

Συστάσεις: Συστήνεται να ξεκινήσουν δολωματικοί ψεκασμοί αλλά και χρήση εντομοκτόνων παγίδων κυρίως σε πορτοκαλιές ποικιλίας Βαλέντσια, (ή άλλες όψιμες ασυγκόμιστες ποικιλίες εσπεριδοειδών). Προτείνονται δολωματικοί ψεκασμοί έναντι ψεκασμών κάλυψης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και των ωφέλιμων εντόµων που αναπτύσσονται αυτή την εποχή επίσης, αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας (υπολείμματα ΦΠΠ). Οι χημικοί ψεκασμοί δεν είναι απολύτως αποτελεσματικοί στην προστασία του καρπού από τον εχθρό. Η εναπόθεση αυγών δε χρειάζεται παρά λίγα λεπτά και τα κατάλοιπα των χημικών δε σκοτώνουν τα ενήλικα σε τόσο μικρό χρόνο. Το δόλωμα - με εντομοκτόνο, εφαρμόζεται στο εσωτερικό των δένδρων σε κλαδιά χωρίς καρπούς, σε κορμούς και περιμετρικά σε θάμνους και φράκτες. Ο δολωματικός ψεκασμός ̟πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 10 ημέρες περίπου. Τα δολώματα ενθαρρύνουν τις ενήλικες (ειδικά τις θηλυκές) να τρέφονται με τα κατάλοιπα του εντομοκτόνου και μπορούν να σκοτώσουν αρκετές. Χημική καταπολέμηση εφαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο της κάθε καλλιέργειας. Προσβεβλημένοι καρποί αλλάζουν χρώμα νωρίτερα, πέφτουν στο έδαφος και μετατρέπονται σε μελλοντικές εστίες νέων προσβολών. Σημαντική η απομάκρυνση τους (συλλογή ή καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών) καθώς και καρπών άλλων δένδρων που προσβάλλονται από τη Μύγα Μεσογείου πριν την ωρίμανση των εσπεριδοειδών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν επιπλέον μείωση του πληθυσμού του εντόμου. (οξικό αμμώνιο, μποβέρια μπ.,πρωτεινες υδρολυμένες, ακεταμιπριντ, δελταμεθριν, μαλάθειο, λ-σιαλοθρίν, φοσμέτ) – εφαρμογή ανάλογα την περιγραφή στην ετικέτα. 

Τετράνυχοι

Διαπιστώσεις: Τα προληπτικά μέτρα όπου εφαρμόστηκαν, έχουν περιορίσει σημαντικά την εξάπλωση των αλευρωδών, οι οποίοι παραμένουν σημαντικό πρόβλημα των εσπεριδοειδών - κυρίως λόγω της εκδήλωσης μαύρης καπνίας σε φύλλα και καρπούς, (δυσκολεύει την αναπνοή των δέντρων και υποβαθμίζει την αξία της παραγωγής).

Συστάσεις: Προτείνεται τακτική εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων (ως μέτρα περιορισμού πληθυσμού): 1. Κατάλληλο κλάδεμα ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός των δέντρων. 2. Αφαίρεση λαίμαργων βλαστών και περιορισμός των αζωτούχων λιπάνσεων. 3. Η χημική αντιμετώπιση καθίσταται δύσκολη δεδομένου ότι παρατηρείται ταυτόχρονη εμφάνιση διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης, η οποία δεν επιτρέπει να εντοπίσουμε εύκολα την κατάλληλη στιγμή επέμβασης. Όπου εφαρμοστεί ψεκασμός να γίνει μόνο με εγκεκριμένα σκευάσματα και σύμφωνα με την ετικέτα τους. (άλατα καλίου, σπιροτετραματ, πυρεθρίνες, αζαντιρακτίν,)

Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης

Διαπιστώσεις: Δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή Ηλείας (Τραγανό, Αμαλιάδα, Λεχαινά) από Μαύρο Ακανθώδη Αλευρώδη (Aleurocanthus spiniferus) των εσπεριδοειδών. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που είχαν εμφανιστεί στην Αιτ/νια (Αγρίνιο) φαίνεται να περιορίστηκαν όμως ο κίνδυνος εξάπλωσης παραμένει. Ο Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης είναι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας ο οποίος πρέπει να εντοπίζεται εγκαίρως κατά την εμφάνισή του σε άλλες περιοχές.

Συμπτώματα : Σε έντονες προσβολές το έντομο δημιουργεί πολυπληθείς αποικίες προνυμφών μαύρου χρώματος στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Κινούνται ενεργά στα σκιαζόμενα μέρη του φυλλώματος. Τα ενήλικα άτομα βρίσκονται επίσης στις ίδιες θέσεις και σε περίπτωση που ενοχληθούν κινούνται έντονα πετώντας με την βοήθεια του ανέμου. Αποτέλεσμα της προσβολής είναι ο σχηματισμός κηλίδων μελιτωμάτων όπου αναπτύσσεται στη συνέχεια έντονη καπνιά.

Συστάσεις :Συστήνεται στους παραγωγούς εσπεριδοειδών, όλων των περιοχών, να επιθεωρούν τακτικά και με μεγάλη προσοχή τους οπωρώνες τους. Να συμβουλεύονται τους τοπικούς γεωπόνους για κάθε νέα ανησυχητική προσβολή που εντοπίζουν, προς αποφυγή νέων προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας. Σ1. Χρήση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. 2. Αποφυγή μετακίνησης μολυσμένου φυτικού υλικού (φυτωριακό υλικό, καρπούς με φύλλα ή ποδίσκους από μολυσμένα δένδρα, άνθη). 3. Κλάδεμα και καύση προσβεβλημένων κλαδιών. 4. Συστηματικό έλεγχο των καλλιεργειών για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών σε περίπτωση εντοπισμού τους (Δ.Α.Ο.Κ., Π.Κ.Π.Φ.Π.Φ.Ε.). 5. Επεμβάσεις με ήπια προς τα ωφέλιμα έντομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στα αρχικά στάδια της προβολής καθώς και κατά τη χειμερινή περίοδο έως την άνοιξη πριν την εμφάνιση των ενηλίκων.

Κοκκοειδή (Ψώρες)

Διαπιστώσεις : Ορισμένες προσβολές διαπιστώνονται σε εσπεριδοειδή στην Ηλεία (Μυτιλόμορφη ψώρα) και σε λίγες εναπομείνασες λεμονιές στην Αχαΐα (Λευκή ψώρα).

Συστάσεις : Συστήνονται προσεκτικοί έλεγχοι και εφαρμογές βιολογικών σκευασμάτων με διάλυμα Θερινού πολτού (όσο οι θερμοκρασίες παραμένουν <30οC) όπου χρειάζεται για να περιοριστεί η εξάπλωση των εντόμων. Χημική συνδυαστική καταπολέμηση (ειδικά όπου συνυπάρχουν διαφορετικά είδη) με σκευάσματα που έχουν δράση και κατά του ψευδόκοκκου. (Θερινός πολτός, Άλατα καλίου, Ακεταμιπριντ, Αζαντιρακτιν, Πυριπροξιφεν, Σπιροτετραματ, Σουφλοξαφλορ).

Αφίδες

Διαπιστώσεις : Δεν έχουν εντοπισθεί ιδιαίτερα προβλήματα καθώς δεν έχουν παρατηρηθεί μεγάλοι πληθυσμοί. Ειδικά σε περιποιημένους, κλαδευμένους οπωρώνες. Οι αφίδες προκαλούν σοβαρές προσβολές στη νεαρή βλάστηση, άμεσα (απομύζηση θρεπτικών χυμών) και έμμεσα (μελιτώδεις εκκρίσεις / ανάπτυξη καπνιάς).

Συστάσεις :Σε δενδροκομεία που παρατηρείται προσβολή βλαστών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% στις πορτοκαλιές και του 5% στις μανταρινιές συνιστάται καταπολέμηση. Η χημική αντιμετώπιση δεν είναι πολύ αποτελεσματική. Οι περιορισμοί που επιτυγχάνονται είναι προσωρινοί, και ακολουθούνται από ανασυγκρότηση του πληθυσμού. (Σουφλοξαφλόρ, Σπιροτετραμάτ, Φλονικαμιντ, λ-σιαλοθρίν, έλαια, Αζαντιρακτιν, Ακεταμιπρίντ, Ταου-φλαβιναειτ, Πυρεθρίνες,, Δελταμεθρίν – με προσοχή τα Πυρεθρινοειδή στις ανακλήσεις σκευασμάτων.

Φυτοπροστασία:

Ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή σκευασμάτων σύμφωνα με τις εγκρίσεις και τις οδηγίες ετικέτας.

- Kαθώς το chlorpyrifos ήταν μία από τις πιο κοινώς χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες αλλά και μία από τις πιο συχνά ανιχνεύσιμες ουσίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής:

-Oι δραστικές ουσίες chlorpyrifos / chlorpyrifos methyl δεν είναι πλέον εγκεκριμένες για χρήση ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όλες οι εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιείχαν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έληξε στις 16 Απριλίου 2020.Λόγω των αποφάσεων μη έγκρισης των δραστικών ουσιών, σας γνωρίζουμε ότι τον Φεβρουάριο 2020 ψηφίστηκε Κανονισμός μείωσης όλων των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων των chlorpyrifos / chlorpyrifos methyl στο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις