Ασθένειες και Εχθροί του Αμπελιού

ΕΥΔΕΜΙΔΑ (πεδινές περιοχές)

Η έναρξη της 2η πτήσης του εντόμου τοποθετείται στις 1-3 Ιουνίου. Η πτήση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου. To 25% , το 50% και το 75% των ακμαίων ατόμων της γενεάς αναμένεται να εμφανιστούν την 10η , 17η και την 24η Ιουνίου, αντίστοιχα. Σε περίπτωση που σχεδιάζεται μια μόνο εφαρμογή:

  • Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 12-13 Ιουνίου.
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 19-20 Ιουνίου. Σε περίπτωση που προγραμματίζονται δύο εφαρμογές:
  •  Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η 1 η εφαρμογή να γίνει άμεσα δηλ. στο χρονικό διάστημα 5-8 Ιουνίου.
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1 η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 13-15 Ιουνίου.
  • Η 2 η εφαρμογή να γίνει στο τέλος της λήξης του μεσοδιαστήματος εφαρμογής, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του σκευάσματος της 1ης εφαρμογής

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου της προσβολής. Η απόφαση για τον χρόνο και την συχνότητα των επεμβάσεων εξαρτάται από την παραγωγική κατεύθυνση, το ιστορικό του αμπελώνα, το ύψος της προσβολής, το εντομοκτόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Επιλογή από την λίστα με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τους εχθρούς της αμπέλου έκδοσης 20/03/2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου. Να τηρείται πιστά η ετικέτα

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις