Πυρηνοτρήτης στην ελιά

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για τον πυρηνοτρήτη στην ελιά:

Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της πτήση της καρπόβιας γενιάς στις 7-9 Ιουνίου, εμφανίζει μία δεύτερη δυναμική παρουσία, στις 19-21 Ιουνίου στις πεδινές-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και Πιερίας, ενώ στις περιοχές της ορεινής Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής η αύξηση των συλλήψεων του εντόμου εμφανίζει μια οψίμηση 3 ημερών.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής και της Πιερίας, η παρουσία των περισσότερων αυγών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 24–28 Ιουνίου για τις πεδινές-παραθαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής και Πιερίας. Αντίστοιχα, στις περιοχές της ορεινής Πιερίας και της ορεινής Χαλκιδικής η παρουσία των περισσότερων αυγών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης:

-24–28 Ιουνίου για τις παραθαλάσσιες-πεδινές περιοχές της Χαλκιδικής και της Πιερίας.
-28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου για τις ορεινές περιοχές της Χαλκιδικής και της Πιερίας.
-Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Δείτε επίσης