Ασθένειες και Εχθροί του Αμπελιού

ΕΥΔΕΜΙΔΑ (πεδινές περιοχές)

Η έναρξη της 3η πτήσης του εντόμου τοποθετείται στις 23 Ιουλίου. Η σύντομη πτήση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27 Αυγούστου. To 25%, το 50% και 75% των ακμαίων ατόμων της γενεάς αναμένεται να εμφανιστούν την 04 η , την 11 η και την 13 η Αυγούστου, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που προγραμματίζεται μια μόνο εφαρμογή εντομοκτόνου:

  •  Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 01-02 Αυγούστου.
  •  Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 07-09 Αυγούστου.

Σε περίπτωση που προγραμματίζονται δύο (2) εφαρμογές εντομοκτόνου:

  •  Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η 1 η εφαρμογή να γίνει άμεσα δηλ. στο χρονικό διάστημα 23-25 Ιουλίου. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1 η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 27-29 Ιουλίου.
  •  Η 2 η εφαρμογή να γίνει στο τέλος της λήξης του μεσοδιαστήματος εφαρμογής, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του σκευάσματος της 1ης εφαρμογής.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου της προσβολής. Η απόφαση για τονχρόνο και την συχνότητα των επεμβάσεων εξαρτάται από την παραγωγική κατεύθυνση, το ιστορικό του αμπελώνα, το ύψος της προσβολής, το εντομοκτόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Επιλογή από την λίστα με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τους εχθρούς της αμπέλου έκδοσης 20/03/2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου. Να τηρείται πιστά η ετικέτα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις