Ασθένειες και Εχθροί του Αμπελιού
Ασθένειες και Εχθροί Αμπελιού

Ευδεμίδα

Νο _29/31-07-2020 Η πτήση της τρίτης γενεάς του εντόμου ξεκίνησε με βάση τα στοιχεία που καταγράφουν οι φερομονικές παγίδες. Τονίζεται ότι στα σημεία όπου αναπτύσσονται προσβολές της ευδεμίδας, στις ράγες, ενδέχεται να αναπτύσσονται, δευτερογενώς, προσβολές βοτρύτη ή / και όξινης σήψης. Οπότε, συνιστάται η διενέργεια ψεκασμών στους αμπελώνες για την καταπολέμηση του εντόμου της ευδεμίδας με τη χρήση κατάλληλου εντομοκτόνου τις επόμενες δύο ημέρες στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ωοκτόνο εντομοκτόνο ενώ στην περίπτωση χρήσης προνυμφοκτόνου εντομοκτόνου ο ψεκασμός συνιστάται να λάβει χώρα 3 ή 4 ημέρες αργότερα δηλαδή ενδεικτικά περί την Τετάρτη ή Πέμπτη. Ο ψεκασμός πρέπει να επαναληφθεί μετά μία εβδομάδα (κατά μέσο όρο) ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση, λόγω και της πολυπλοκότητας του θέματος, πιστά τις οδηγίες της συνταγογράφησης που παρέχει ο αρμόδιος για αυτήν, γεωπόνος. Γενικότερα, τονίζεται ότι λόγω της χρονικής εγγύτητας με την ωρίμανση και συγκομιδή των σταφυλιών είναι αναγκαίο να αποδίδεται ακόμη υψηλότερη προσοχή στο χρονικό όριο ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν την συγκομιδή (phi) και έτσι συνιστάται να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας ειδικά στις πρώιμες ποικιλίες ή / και εντομοκτόνα με βάση τον βάκιλο θουριγγίας (Bacillus thuringiensis). Συνιστάται, επίσης, ο ψεκασμός κατά της ευδεμίδας, αυτή την εποχή, να κατευθύνεται μόνο στην ζώνη των σταφυλιών και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψη αυτών.

Βοτρύτης

Συνιστάται διενέργεια ψεκασμού μόνο όπου σημειωθεί προσβολή.

Ωϊδιο

Μετά το γυάλισμα των ραγών (περκασμός), η ευπάθεια στην ασθένεια του ωιδίου μειώνεται και περιορίζεται μόνο στον βόστρυχο (τσαμπί), οπότε, στις πρώιμες ποικιλίες, συνήθως, δεν απαιτείται η χρήση ωιδιοκτόνου.

Όξινη σήψη (Σακχαρομύκητες και βακτήρια)

Εμφανίζεται κατά την περίοδο ωρίμανσης των σταφυλιών. Παρατηρείται κυρίως σε αμπέλια που δεν έγινε σωστή αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών και κυρίως της ευδεμίδας καθώς και όποιου άλλου παράγοντα προκαλεί λύσεις (πληγές) στην επιφάνεια των ραγών. Η προσβολή της όξινης σήψης μεταδίδεται από την κοινή δροσόφιλα (μύγα του ξυδιού). Συνιστάται μόνο σε περίπτωση εκδήλωσης της προσβολής και όχι προληπτικά να διενεργείται καθαρισμός των προσβεβλημένων ραγών και ψεκασμός με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της συνταγογράφησης που παρέχει ο αρμόδιος για αυτήν, γεωπόνος.

Επιπλέον είναι απαραίτητο όλοι οι αμπελουργοί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε:

  •  όλα τα παραγόμενα σταφύλια να μην έχουν καμία επιβάρυνση από δραστικές ουσίες σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων πέραν των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία,
  •  να τηρούν όσα προβλέπονται από τις προαιρετικές πιστοποιήσεις, οι οποίες κατά περίπτωση υλοποιούνται - &
  •  να καταπολεμούν, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, τα παθογόνα των ασθενειών και τους εχθρούς ώστε τα παραγόμενα (επιτραπέζια) σταφύλια να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εικόνα προς τους καταναλωτές.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλεύονται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις