Ασθένειες και Εχθροί της Αμυγδαλιάς
Ασθένειες Εχθροί Αμυγδαλιάς

ΦΩΜΟΨΗ Η ΕΛΚΟΣ ΚΛΑ∆ΙΣΚΩΝ

Συνεχίζεται η παρουσία της Φώµοψης phomopsis amygdali (συν.Fusicoccum amygdali) στις Αµυγδαλιές. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις παρατηρούνται προσβολές σε καλλιέργειες πού βρίσκονται σε χαµηλές και υγρές περιοχές στους νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας.

Έντονες προσβολές Φώμοψης & Πολυστίγμωσης στις Αμυγδαλιές - Farmacon - Blog  - Η #1 online αγροτική εφαρμογή

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. Η ζηµιά ξεκινάει µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλµό. Σε µεγαλύτερους κλάδους και βραχίονες προκαλεί έλκη στα οποία και διαχειµάζει. ∆ιαχειµάζει επίσης στα προσβεβληµένα φύλλα που πέφτουν στο έδαφος.

Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται κατά την περίοδο της πτώσης των φύλλων ή των ανθέων από τις ουλές αυτών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων. Οι θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 5-360C (άριστη 27-290C).Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το νερό (βροχή, δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεµο, τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε µεγάλες αποστάσεις

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ: Α) Καλλιεργητικά µέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το µέτρο πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας, για την µείωση και εξάλειψη των εστιών διαχείµασης του παθογόνου.

Να γίνει ψεκασµός µε εκλεκτικά και εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση της πολυστίγµωσης και επανάληψη µετά από βροχή.

ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ (Polystigma ochraceum)

Συνεχίζεται η εµφάνιση της πολυστίγµωσης σε Αµυγδαλεώνες του Ν. Μαγνησίας (Ν. Αγχίαλος, Κανάλια) καθώς και σε περιοχές των νοµών Λάρισας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ: Να γίνει ψεκασµός των δένδρων µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα..

Έντονες προσβολές Φώμοψης & Πολυστίγμωσης στις Αμυγδαλιές - Farmacon - Blog  - Η #1 online αγροτική εφαρμογή

ΚΑΠΝΩ∆ΗΣ (Capnodis tenebrionis)

Πρόκειται για ένα µεγάλο µαύρο σκαθάρι µε λευκή απόχρωση στη ράχη του. Η νεαρή προνύµφη µπαίνει στο λαιµό ή στη βάση µίας ρίζας και ανοίγει στοά. Το δένδρο εξασθενίζει σιγά - σιγά και ξηραίνεται Τα εξασθενηµένα δένδρα έχουν µεγαλύτερη ευπάθεια στον καπνώδη.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Συνιστάται κάθε µέτρο που διατηρεί τα δένδρα σε καλή κατάσταση ζωηρότητας βλάστησης, όπως είναι η κατάλληλη λίπανση, άρδευση, και κλάδευση. Για την καταπολέµηση των προνυµφών του καπνώδη αυτή την εποχή συνιστάται αµέσως µετά την συγκοµιδή πότισµα γύρω από τον κορµό των δένδρων σε απόσταση 50 εκατοστών µε σκόνη διαλύµατος ισχυρού εντοµοκτόνου.

Εχθροί και Ασθένειες Αμυγδαλιάς - Farmacon - Blog - Η #1 online αγροτική  εφαρμογή

ΣΚΟΛΥΤΕΣ

Είναι µικρού µεγέθους έντοµα τα οποία δηµιουργούν µικρές τρύπες στον κορµό και στους κλάδους της αµυγδαλιάς ιδιαίτερα στα εξασθενηµένα δένδρα, προκαλώντας έτσι το θάνατό τους. Τα έντοµα έχουνδύο γενεές το χρόνο, η πρώτη από µέσα Σεπτεµβρίου έως µέσα Οκτωβρίου και η δεύτερη από µέσα Απριλίου ως αρχές Ιουνίου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Συνιστάται κάθε µέτρο που διατηρεί τα δένδρα σε καλή κατάσταση βλάστησης, όπως είναι η κατάλληλη λίπανση, άρδευση, και κλάδευση (αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά των µισόξερων και προσβεβληµένων βλαστών ή κλάδων, καθώς και ολόκληρων ξερών δένδρων). Η καταπολέµηση µε εντοµοκτόνα επαφής µεγάλης διάρκειας και επιτρεπόµενα για να σκοτωθούν τα ενήλικα έντοµα πριν µπουν µέσα στο φυτό, συνιστάται µόνο όταν διαπιστωθούν τα ακµαία έντοµα στους βλαστούς και κλάδους των δένδρων.

Εχθροί και Ασθένειες Αμυγδαλιάς - Farmacon - Blog - Η #1 online αγροτική  εφαρμογή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις