Αμπέλι: Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τους ελέγχους του πολλαπλασιαστικού υλικού
Αμπέλι: Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τους ελέγχους του πολλαπλασιαστικού υλικού

Με εγκύκλιό της η αρμόδια διεύθυνση του ΥπΑΑΤ καθορίζει όλα όσα στο εξής ισχύουν για τις διαδικασίες Ελέγχου και Πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

Κατηγορίες αγενούς πολ/κού υλικού αμπέλου:

1. Αρχικό υλικό

2. Βασικό υλικό

3. Πιστοποιημένο υλικό

4. Τυποποιημένο υλικό (Υλικό Standard)

Μητρικές φυτείες: φυτείες (φυτώρια) που προορίζονται για την παραγωγή:

1. εμβολιομοσχευμάτων των εξής κατηγοριών:

α) αρχικού υλικού,

β) βασικού υλικού,

γ) πιστοποιημένου υλικού και

δ) τυποποιημένου υλικού (standard) και

2. άρριζων εμβολιάσιμων ή/και άρριζων μοσχευμάτων ριζοβολίας υποκειμένων των εξής κατηγοριών:

α) αρχικού υλικού,

β) βασικού υλικού και

γ) πιστοποιημένου υλικού, και οι οποίες έχουν ελεχθεί επίσημα (Τμήματα Αγροτικής και Ελέγχων, ΤΑΑΕ) και έχουν γίνει επίσημα αποδεκτές.

Φυτώρια: φυτείες (φυτώρια) που προορίζονται για την παραγωγή έρριζων μοσχευμάτων των εξής κατηγοριών:

1. α) αρχικού υλικού, β) βασικού υλικού, γ) πιστοποιημένου υλικού και δ) τυποποιημένου υλικού (standard) για έρριζα εμβολιασμένα μοσχεύματα και

2. α) αρχικού υλικού, β) βασικού υλικού και γ) πιστοποιημένου υλικού για έρριζα μοσχεύματα απλά υποκειμένων.
και τα οποία έχουν ελεχθεί επίσημα (Τμήματα Αγροτικής και Ελέγχων, ΤΑΑΕ) και έχουν γίνει επίσημα αποδεκτά.

Απαιτήσεις φυτωριούχων:

Α. Φυτώρια μητρικής φυτείας αμπέλου

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 6 της αριθ. 2128/83966/01.08.2017 κ.υ.α. «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου.» (Β΄ 2725).

2. Να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο.

Β. Φυτώρια αμπέλου

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 6 της αριθμ. 2078/80743/25.07.2017 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού» (Β΄ 2679), ως φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α (περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2).

2. Να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο. Επίσημοι έλεγχοι μητρικών φυτειών και φυτωρίων αμπέλου.

Οι επίσημοι έλεγχοι των μητρικών φυτειών και φυτωρίων αμπέλου διεξάγονται από τα ΤΑΑΕ και αφορούν στον έλεγχο των προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί η καλλιέργεια και το παραγόμενο από αυτές πολ/κό υλικό.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:

1.Στην διαπίστωση της ταυτότητας της ποικιλίας ή κατά περίπτωση του κλώνου,

2.Στην ικανοποίηση των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων καθώς και των μέτρων στις μονάδες παραγωγής, τον τόπο παραγωγής ή την περιοχή που θέτει η νομοθεσία.

Ποικιλιακή Ταυτότητα

Διενεργείται τουλάχιστον μια επίσημη επιθεώρηση στις μητρικές φυτείες που προορίζονται για την παραγωγή αρχικού, βασικού, πιστοποιημένου υλικού και τυποποιημένου υλικού (standard). Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης, διενεργούνται πρόσθετες επίσημες επιθεωρήσεις των μητρικών φυτειών. Η διενέργεια της επίσημης επιθεώρησης γίνεται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα της ποικιλίας ή κατά περίπτωση του κλώνου.

Φυτοϋγεία

Όσον αφορά τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις οι μητρικές φυτείες και τα φυτώρια που προορίζονται για την παραγωγή υλικού όλων των κατηγοριών, κατόπιν οπτικής επιθεώρησης ή μετά από δειγματοληψία και δοκιμές σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, πρέπει να είναι απαλλαγμένες από τους ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας (ΡΕΟΜΚ) που απαριθμούνται στα τμήματα 6 και 7 του παραρτήματος Ι του άρθρου 22 της αριθ. 258676/29-09-2003 ΚΥΑ (Β΄ 1517), όπως το παράρτημα αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. 1080/99222/08.04.2020 ΥΑ (Β΄ 1415).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις