Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Βιομηχανική Τομάτα
Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Βιομηχανική Τομάτα

ΑΦΙ∆ΕΣ (Aphis gossypii, Mysus persicae, Mysus nicotianae κ.α.)

Συνιστώμενοι ψεκασμοί για Θρίπα και Αφίδες σε Τομάτα Υπαίθρια Επιτραπέζια &  Βιομηχανική - Farmacon - Blog - Η #1 online αγροτική εφαρμογή

Μεγάλοι πληθυσµοί από αφίδες παρατηρούνται σε καλλιέργειες της επιτραπέζιας και βιοµηχανικής ντοµάτας..

Oι αφίδες προκαλούν πολλές ζηµιές στις καλλιέργειες αν δεν γίνει γρήγορη επισήµανση. Έχουν µεγάλη ικανότητα πολλαπλασιασµού, δυνατότητα µετάδοσης ιώσεων και δηµιουργία µελιτωµάτων. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους καλλιεργητές για τον έγκαιρο εντοπισµό των πρώτων αφίδων.

Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εντόµου.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός στις καλλιέργειες όπου εντοπίζεται το έντοµο µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικα .

ΘΡΙΠΑΣ (Thrips tabaci-Frankliniella accidentalis)

Τεχνικό δελτίο για την πιπεριά θερμοκηπίου

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου.

Ο θρίπας προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

TOYTA ABSOLUTA

∆ιαπιστώσεις: H πτήση του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζεται. Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι 5-70 άτοµα/3ηµέρες/παγίδα Έχουν παρατηρηθεί οι πρώτες προσβολές στα φύλλα των φυτών στις υπαίθριες καλλιέργειες τοµάτας µε 3-5/σταυρούς, Το έντοµο έχει πολλές γενεές και σύντοµο βιολογικό κύκλο. Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα .

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις