Εχθροί και ασθένειες  του αμπελιού
Εχθροί και ασθένειες του αμπελιού

Ευδεμίδα:

Έναρξη αντιμετώπισης για την 3 η πτήση (2η καρπόβια γενιά) σε :

 μεσοπρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου (οινοποιήσιμα, σταφιδάμπελα)

Επαναληπτικός ψεκασμός σε :

 πρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου (επιτραπέζια)

Μύγα Μεσογείου : Επιτραπέζια σταφύλια.

Τακτικοί έλεγχοι και προσοχή κοντά στην ωρίμαση.

Ωίδιο: Τα σταφύλια παραμένουν ευαίσθητα → θέλει προσοχή.

Τζιτζικάκια: Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί → να γίνονται έλεγχοι στη βλάστηση.

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α: (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις – Οδηγίες :

- Στους ν. Ηρακλείου - Λασιθίου από την πρώιμη έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη και στην πρώιμη ζώνη των ν. Χανίων – Ρεθύμνου η 3η πτήση (2η καρπόβια γενιά) έχει ξεκινήσει *.

- Στις παραπάνω περιοχές, γενικά, η δραστηριότητα (πτήσεις, ωοτοκίες) εμφανίζεται πιο αυξημένη σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα αλλά παραμένει ακόμα σχετικά χαμηλή. - Επισημαίνεται επίσης ότι στην 2 η καρπόβια γενιά η δραστηριότητα διαφοροποιείται σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι και αυτό έχει να κάνει με την αντιμετώπιση που έγινε στην προηγούμενη γενιά.

Το τελευταίο δεκαήμερο οι θερμοκρασίες ευνόησαν την ομαλή εξέλιξη των βλαστικών σταδίων → η πρωιμότητα σε σχέση με το 2020 είναι στις 10 ημέρες περίπου.

Οδηγίες :

1. Έναρξη ψεκασμών 2ης καρπόβιας γενιάς :

 Μεσοπρώιμες περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

 Σταφίδα – οινάμπελα : 15 - 18 Ιουλίου.

2. Επαναληπτικός ψεκασμός 2 ης καρπόβιας γενιάς :

 Πρώιμες περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

 Επιτραπέζια : 17 - 18 Ιουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Προσβολές από τις προνύμφες αυτής της γενιάς συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια. Ο ψεκασμός να καλύπτει καλά τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

ΜΥΓΑΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (Ceratitis capitata)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

- Είναι είδος πολυφάγο. Ζημιώνει περιστασιακά χονδρόραγα επιτραπέζια σταφύλια. Οι ζημιές είναι διάσπαρτες ενώ η ένταση και οι θέσεις των προσβολών μπορεί να διαφέρουν από έτος σε έτος.

- Την περίοδο αυτή καταγράφονται υψηλοί πληθυσμοί στο δίκτυο παγίδευσης των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές) και προσβολές σε φρούτα – ξενιστές που ωριμάζουν πριν από τα σταφύλια (βερίκοκα, ροδάκινα, δαμάσκηνα κλπ).

Οδηγίες : Τα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών (όπως Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφ. Ηλίας, Αρχάνες κλπ) να ελέγχονται τακτικά για εμφάνιση προσβολών. Οι αμπελουργοί μπορούν να προστατεύσουν τα σταφύλια:

 με τοποθέτηση από νωρίς παγίδων μαζικής προσέλκυσης και θανάτωσης,  σε ψεκασμούς για την ευδεμίδα που γίνονται κοντά στην ωρίμαση να χρησιμοποιούν σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα

ΩΙ Δ Ι Ο : (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Υπενθυμίζεται ότι οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ από το γυάλισμα και μετά νέες μολύνσεις γίνονται στους άξονες και στους μίσχους των σταφυλιών καθώς και στη νέα βλάστηση.

Οδηγίες :

 Τα αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμένα την περίοδο αυτή. Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει για τα αμπέλια που έχει εμφανιστεί ο μύκητας (άρα διατηρούνται αυξημένα μολύσματα) και για αυτά που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (αυξημένη υγρασία λόγω άρδευσης ή τοποθεσίας, καλή σκίαση).

 Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

T Z I T Z I K AK I Α : (Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Υπάρχουν πολλά αμπέλια με πληθυσμούς πάνω από το όριο επέμβασης.

- Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση στοχεύει τις άπτερες μορφές του εντόμου.

Οδηγίες :

 Να μην γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης : τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.

 Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι : Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (2 - 3 φύλλα/πρέμνο) τα οποία βρίσκονται στο κορυφαίο τμήμα του βλαστού (όχι όμως τα πρώτα, ένα - δυο πολύ τρυφερά φύλλα της κορυφής).

Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 – 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

 Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυάζεται με αυτήν για την ευδεμίδα.

Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις