ΚΑΠ: Η πρόταση για 8 συνδεδεμένες ενισχύσεις
ΚΑΠ: Η πρόταση για 8 συνδεδεμένες ενισχύσεις

Συνολικά 8 συνδεδεμένες ενισχύσεις, με νέες προσθήκες το κριθάρι και το μαλακό σιτάρι, περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2023-2027, σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν κατά την 9η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη την περασμένη Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Η πρόταση αφορά οκτώ καθεστώτα Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, που επιλέχθηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου,στη διατροφική και επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, στον βαθμό απορρόφησης προηγούμενων ετών, αλλά και ότι συνάδουν με τη νέα οδηγία για τα Νερά 2000/60/ΕΚ.

Με βάση την πρόταση, το ύψος των νέων ενισχύσεων εκτιμάται περίπου σε 142,5 εκατ. ευρώ ανά έτος, ενώ το επιτρεπόμενο ανώτερο όριό τους είναι στα 260 εκατ. ευρώ (15% του προϋπολογισμού). Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της πρότασης, με τον τρόπο αυτόν «γίνεται εξοικονόμηση 117,5 εκατ. ευρώ που ενσωματώνονται στη Βασική Ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτή, η εκτιμώμενη Βασική Ενίσχυση, συνολικά το 2023, από περίπου 840 εκατ. ευρώ, θα διαμορφωθεί σε 1.057,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με το έτος 2019».

Ωστόσο, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, το ΥΠΑΑΤ εξετάζει να προσθέσει έως και δύο επιπλέον ενισχύσεις σε τομείς. Φαίνεται πως η Κορινθιακή σταφίδα είναι ένας από τους τομείς που δεν αποκλείεται να συνεχιστεί και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Επιπλέον υπό εξέταση τίθεται και η επιτραπέζια ελιά.

Αναλυτικά, οι προτεινόμενες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις από το έτος 2023:

  1. Σκληρό σιτάρι: Αφορά επιλέξιμη έκταση περίπου 160.000 εκταρίων, με ενδεικτική τιμή 80 ευρώ/εκτάριο (8 ευρώ/στρέμμα). Το ποσό των Συνδεδεμένων για τον συγκεκριμένο τομέα θα ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 12.800.000 ευρώ ανά έτος. Σημειώνεται ότι για το έτος ενίσχυσης 2021, η ενδεικτική τιμή είναι στα 46,25 ευρώ/εκτάριο και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 11,5 εκατ. ευρώ περίπου. Η ενίσχυση αυτή στοχεύει στη χρήση πιστοποιημένου σπόρου.
  2. Μαλακό σιτάρι: Αφορά κατά μέσο όρο (2016-2020) 58.240 εκτάρια και το συνολικό ποσό θα ανέρχεται σε 4.569.200 ευρώ ανά έτος.
  3. Κριθάρι: Αφορά κατά μέσο όρο (2016-2020) 83.200 εκτάρια και το συνολικό ποσό θα ανέρχεται σε 6.656.000 ευρώ ανά έτος. Η ενίσχυση στοχεύει στην ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγής ζωοτροφών και στην υποστήριξη της βιομηχανίας παραγωγής βύνης. Σύμφωνα με το σκεπτικό, «το 15% της εγχώριας παραγωγής (και με αυξητικές τάσεις) κατευθύνεται στη βυνοποίηση, που σταδιακά εμφανίζει και εξαγωγική δραστηριότητα».
  4. Βόειο κρέας: Σύμφωνα με την πρόταση, προβλέπονται 141.000 σφάγια έναντι 71.000 σήμερα, όσον αφορά μοσχάρια άνω των 14-15 μηνών. Επιπλέον, προβλέπονται 12.500 σφάγια έναντι 8.800 σήμερα για μοσχάρια 11-12 μηνών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης θα ανέλθει σε 36,9 εκατ. ευρώ, έναντι 38 εκατ. ευρώ περίπου σήμερα. Με βάση το σκεπτικό της πρότασης, στόχος είναι η αύξηση της εγχώριας παραγωγής, ώστε να μειωθεί το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην εισαγωγή βόειου κρέατος. «Η εγχώρια παραγωγή βοδινού κρέατος καλύπτει σταδιακά λιγότερο την εγχώρια κατανάλωση, με τον δείκτη αυτάρκειας να παρουσιάζεται πτωτικός (ποσοστό αυτάρκειας κάτω του 25%), ενώ και η εγχώρια κατανάλωση βόειου κρέατος μειώθηκε».
  5. Πρόβειο και αίγειο κρέας: Προτείνεται ο προϋπολογισμός να ανέλθει σε 51,9 εκατ. ευρώ ανά έτος από 54,4 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα, με τον εκτιμώμενο πληθυσμό αιγοπροβάτων να παραμένει στα ίδια επίπεδα (5,4 εκατ. αιγοπρόβατα). «Η συνδεδεμένη στοχεύει στην υποστήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής (που υπολείπεται της φυτικής), μέσω της γέννησης εριφίων και αρνιών. Ως παράλληλη συνέπεια αυτής της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτει και παραγωγή γάλακτος από τις αίγες και τις προβατίνες που γέννησαν», σημειώνεται στο σκεπτικό, στο οποίο υπογραμμίζεται επιπλέον η «διατήρηση της υψηλής ανταγωνιστικότητας του κλάδου», η «παραγωγή πρώτης ύλης για την παραγωγή προϊόντος προστιθέμενης αξίας (φέτα)», η «τόνωση της έντονα ελλειμματικής παραγωγής ερυθρού κρέατος, μέσω της γέννησης εριφίων και αρνιών που κατευθύνονται στην κρεοπαραγωγή» και η «ενίσχυση παραμονής κτηνοτρόφων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (επιπρόσθετα της εξισωτικής αποζημίωσης)».
  6. Σπόροι σποράς: Προτείνεται ο προϋπολογισμός να ανέλθει σε 5,1 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. ευρώ σήμερα (έκταση 9.500 εκτάρια). «Η ενίσχυση στοχεύει στην αυτάρκεια σε πολλαπλασιαστικό υλικό που αφορούν τα όσπρια, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή και τη σόγια», επισημαίνεται στο σκεπτικό της πρότασης. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι συμβάλλει «στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς υποστηρίζεται η παραγωγή σπόρων (κυρίως) για την καλλιέργεια χονδροειδών ζωοτροφών», ενισχύει «την επάρκεια σπόρων για βρώσιμα από τον άνθρωπο όσπρια (αρκετοί από τους οποίους ανήκουν σε τοπικές ποικιλίες)» και συμβάλλει στην ενίσχυση της μεσογειακής διατροφής, συστατικό στοιχείο της οποίας αποτελούν τα όσπρια.
  7. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: Προτείνεται ο προϋπολογισμός να ανέλθει σε 11,5 εκατ. ευρώ από 6,6 εκατ. ευρώ σήμερα (έκταση 75.000 εκτάρια). Η συνδεδεμένη «στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης της διατροφής των ζώων από εισαγόμενους από τρίτες χώρες πρωτεϊνούχους καρπούς και στη μείωση του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων (αφού η διατροφή των ζώων συμμετέχει σε ποσοστό 50%-70% στο σύνολο των κτηνοτροφικών δαπανών)». Όπως υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό, οι καλλιέργειες των ψυχανθών είναι εξαιρετικά φιλοπεριβαλλοντικές (συμβάλλουν στη μείωση των νιτρικών λιπασμάτων, λόγω αυξημένης δέσμευσης αζώτου στις ρίζες τους, και στην παραγωγή προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα).
  8. Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή: Προτείνεται ο προϋπολογισμός να ανέλθει σε 12,9 εκατ. ευρώ από 24,9 εκατ. ευρώ σήμερα (έκταση 194.000 εκτάρια). Η συνδεδεμένη «στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης της διατροφής των ζώων από εισαγόμενους από τρίτες χώρες πρωτεϊνούχους καρπούς και στη μείωση του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών προϊόντων». Εκτός από εξαιρετικά φιλοπεριβαλλοντικές, οι εν λόγω καλλιέργειες ενισχύουν την ανάπτυξη των μηρυκαστικών.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις