Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος
Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος

Την Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σκοπός της Εθνικής στρατηγικής είναι ο καθορισμός των στόχων και η περιγραφή των μέτρων για την μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα βάμβακος της χώρας μας. Η εθνική στρατηγική αφορά το χρονικό διάστημα 2019-2029.

Φορέας παρακολούθησης: Φορέας παρακολούθησης ορίζεται η Ομάδα Εργασίας Βάμβακος του ΥΠΑΑΤ. Η Ομάδα Εργασίας Βάμβακος είναι ο Φορέας όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα προσέρχονται για να συζητήσουν για όλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας. Η Ομάδα Βάμβακος θα πραγματοποιεί τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά έτος. Στις πρώτες δύο (τουλάχιστον) συνεδριάσεις του κάθε έτους, ένα από τα πάγια θέματα θα είναι ο απολογισμός δράσεων και το αποτέλεσμα αυτών στην βαμβακοκαλλιέργεια. Στις επόμενες δύο (τουλάχιστον)συνεδριάσεις του κάθε έτους, ένα από τα πάγια θέματα θα είναι ο προγραμματισμός δράσεων σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για το επόμενο έτος.


Αναθεώρηση Στρατηγικής και τυχόν επανακαθορισμός των στόχων αυτής, θα γίνεται κάθε πέντε (5) έτη, εκτός κι αν ξαφνικές και ιδιαίτερες απαιτήσεις και συγκυρίες επιτάσσουν την ενδιάμεση αναθεώρησή της νωρίτερα της δετίας), και πάντα μέσω της ομάδος εργασίας Βάμβακος.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

  1. Η βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας,
  2. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μεταποίησης του βάμβακος,
  3. Η βελτίωση της ποιότητας και η δημιουργία «ταυτότητας» του Ελληνικού βάμβακος,
  4. Η ανάδειξη των φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών του τρόπου παραγωγής του βάμβακος
  5. Η διατήρηση και η διασφάλιση της στήριξης της ΚΑΠ για το βαμβάκι Τα μέσα / μέτρα (ανά στόχο):

Δείτε εδώ την Εθνική Στρατηγική για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις