ΕΛΣΤΑΤ: Ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας το 2020 - Πρωταθλητές τα ψάρια
ΕΛΣΤΑΤ: Ενίσχυση της υδατοκαλλιέργειας το 2020

Σε ανοδική τροχιά κινήθηκε η υδατοκαλλιέργεια το 2020 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ καθώς η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 133.168,2 τόνους συνολικής αξίας 558.808,1 χιλ. ευρώ, έναντι 128.783,7 τόνων συνολικής αξίας 508.141,2 χιλ. ευρώ το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,4% και 10% αντίστοιχα

Αναλυτικότερα:

Μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών κατά βασική ομάδα:

▪ Ψάρια: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,6% και 10,8% αντίστοιχα, το έτος 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 εκτράφηκαν 112.914,7 τόνοι συνολικής αξίας 550.635,3 χιλ. ευρώ, έναντι 104.944,0 τόνων συνολικής αξίας 497.114,2 χιλ. ευρώ το 2019.

▪ Οστρακοειδή & καρκινοειδή: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 15,1% και 29,0% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 20.119,9 τόνοι συνολικής αξίας 6.817,0 χιλ. ευρώ, έναντι 23.695,7 τόνων συνολικής αξίας 9.597,5 χιλ. ευρώ το 2019.

▪ Υδρόβια Φυτά – Φύκη: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 6,9% και 4,1% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 132,5 τόνοι συνολικής αξίας 1.311,0 χιλ. ευρώ, έναντι 142,3 τόνων συνολικής αξίας 1.366,6 χιλ. ευρώ το 2019.

▪ Αυγοτάραχο: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 30,9% και 28,8% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 1,2 τόνοι συνολικής αξίας 44,8 χιλ. ευρώ, έναντι 1,7 τόνων συνολικής αξίας 62,9 χιλ. ευρώ το 2019.

Μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών κατά κατηγορία υδάτων:

▪ Γλυκά ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση 0,7% και μείωση 2,0% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 2.440,9 τόνοι συνολικής αξίας 10.074,5 χιλ. ευρώ, έναντι 2.425,0 τόνων συνολικής αξίας 10.275,2 χιλ. ευρώ το 2019. ▪ Υφάλμυρα ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση 34,8% και 38,8% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 884,5 τόνοι συνολικής αξίας 2.727,2 χιλ. ευρώ, έναντι 656,1 τόνων συνολικής αξίας 1.964,7 χιλ. ευρώ το 2019.

▪ Θαλάσσια ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση 3,3% και 10,1% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 129.843,1 τόνοι συνολικής αξίας 546.007,4 χιλ. ευρώ, έναντι 125.703,6 τόνων συνολικής αξίας 495.904,4 χιλ. ευρώ το 2019.

Μεταβολές στην ποσότητα παραγωγής γόνου κατά είδος:

Η ποσότητα του γόνου παρουσίασε μείωση 5,8% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος ανήλθε σε 390.625 χιλιάδες ιχθύδια το 2020 έναντι 414.851 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019. Ειδικότερα, στα κυριότερα εκτρεφόμενα – καλλιεργούμενα είδη υδατοκαλλιέργειας, η ποσότητα παραγωγής γόνου σε σύνολο Χώρας, παρουσίασε:

Λαβράκι: μείωση 7,6% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος για το λαβράκι ανήλθε σε 168.994 χιλιάδες ιχθύδια το 2020, έναντι 182.909 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019.

Τσιπούρα: μείωση 3,2% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος τσιπούρας ανήλθε σε 201.793 χιλιάδες ιχθύδια το 2020, έναντι 208.470 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019.

Πέστροφα: αύξηση 11,4% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος πέστροφας ανήλθε σε 6.789 χιλιάδες ιχθύδια το 2020, έναντι 6.094 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019.

Λοιπά ψάρια: μείωση 25,1% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος των λοιπών ψαριών ανήλθε σε 12.976 χιλιάδες ιχθύδια το 2020, έναντι 17.328 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις