Μελέτη Περίπτωσης: Άρδευση ακτινιδίου στην Άρτα μέσω του έξυπνου συστήματος Manna της Rivulis Irrigation
Μελέτη Περίπτωσης: Άρδευση ακτινιδίου στην Άρτα μέσω του έξυπνου συστήματοςManna της Rivulis Irrigation

Η Rivulis σε συνεργασία με τους Αναπληρωτές Καθηγητές των Τμημάτων Γεωπονίας των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Πατρών κ. Ι.Λ. Τσιρογιάννη και κ. Ν. Μαλάμο, πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με την άρδευση ακτινιδίου στην Ελλάδα με τη χρήση του έξυπνου συστήματος άρδευσης Manna, με σκοπό την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των αποτελεσμάτων του.

Η προστασία των φυσικών πόρων, η διατήρηση των καλλιεργειών σε άριστη κατάσταση και η καλύτερη δυνατή παραγωγή σε όρους ποιότητας και ποσότητας αποτελούν τους κύριους στόχους στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης του νερού για άρδευση. Στην κατεύθυνση αυτή η Rivulis συμβάλει με τη χρήση έξυπνων συστημάτων όπως το Manna (https://manna-irrigation.com/).

Το Manna έχει αναπτυχθεί στο Ισραήλ και εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας δοκιμαστεί ήδη σε πολλές καλλιέργειες, σε χιλιάδες εκτάρια γης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Mannaαποτελεί το γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση αισθητήρων στον αγρό καθώς αξιοποιεί δεδομένα υψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης από κορυφαίες υπηρεσίες παροχής μετεωρολογικών παραμέτρων και συστήματα δορυφόρων. Με βάση ειδικές παραμέτρους για κάθε καλλιέργεια, το Mannaπαρέχει στον χρήστη, συμβουλές άρδευσης ανά στάση, σε κάθε ένα από τα αγροτεμάχιά του.

Πρόσφατα, ερευνητές των τμημάτων Γεωπονίας των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων και Πατρών και συγκεκριμένα ο κύριος Ι.Λ. Τσιρογιάννης και ο κύριος Ν. Μαλάμος, Αναπληρωτές Καθηγητές, σε συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης του Manna,αξιολόγησαν τη χρήση του συστήματος. Για το σκοπό αυτό, σε κτήμα με ακτινίδια στην Άρτα, τοποθετήθηκαν αισθητήρες υγρασίας εδάφους και μετρητές ποσότητας αρδευτικού νερού, ενώ χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τον τοπικό αγρο-μετεωρολογικό σταθμό. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του Mannaμε τις μετρήσεις που έγιναν στον αγρό επιβεβαίωσε ότι το Mannaμπορεί να εκτιμά αποτελεσματικά την ανάγκη της καλλιέργειας για νερό και να παρέχει συμβουλές άρδευσηςδίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής καλών γεωργικών πρακτικών. Ακόμη, η παρακολούθηση των δορυφορικών εικόνων επέτρεψε στον παραγωγό και στον σύμβουλό γεωπόνο να εντοπίσουν έγκαιρα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο σύστημα άρδευσης και να κάνουν τις απαραίτητες επεμβάσεις πριν προκληθεί ζημιά στην καλλιέργεια.

Πέρα από την βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης του νερού, το Mannaείναι σχεδιασμένο έτσι ώστε τα δεδομένα του να μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στο πλαίσιο συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και να αποτελούντεκμήριο για ισχυρισμό φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών με σκοπό την ενίσχυση της προώθησης των τελικών προϊόντων (φρούτων και λαχανικών) στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας ως στόχο την ευρύτερη διάδοση καιεφαρμογή του Mannaστην Ελλάδα, ηRivulis, έχειοργανώσει ομάδα ειδικών επιστημόνων με σκοπό την εκπαίδευση στη χρήση αλλά και την υποστήριξη εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος.