Γεωργικές προειδοποιήσεις για τα αμπέλια
Γεωργικές προειδοποιήσεις για τα αμπέλια

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Στην περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων έχει ολοκληρωθεί το βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης. Οι καιρικές συνθήκες (συχνές βροχοπτώσεις, υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες) που επικράτησαν το τελευταίο δεκαήμερο στην ευρύτερη περιοχή της Ζίτσας ευνόησαν ιδιαίτερα την εμφάνιση του περονόσπορου σε πολλά αμπέλια, ακόμη και σε αρκετά που ήταν προστατευμένα με μυκητοκτόνα. Σε επιτόπιες παρατηρήσεις διαπιστώθηκαν κηλίδες περονόσπορου σε πολλούς αµπελώνες.. Οι συνθήκες εκδήλωσης επιδηµίας είναι πολύ ευνοϊκές, γι’ αυτό επιβάλονται άµεσα ψεκασµοί, που πρέπει να ανανεώνονται ανάλογα µε την διάρκεια δράσης του σκευάσµατος, σε όλους τους αµπελώνες της Ζίτσας. Αν χρησιµοποιηθούν διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσµατα, που είναι και το προτιµότερο, να γίνονται εναλλαγές µεταξύ των κατηγοριών για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα, µε επαναλήψεις ανά 10 ηµέρες.

Αν χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα επαφής, οι επαναλήψεις να γίνονται ανά 6-8 ηµέρες µε την προϋπόθεση ότι δεν θα εκπλυθούν από σηµαντική βροχή. Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν τον αερισμό και την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας

ΩΙΔΙΟ

Οι πρώτες κηλίδες ωϊδίου έχουν εμφανιστεί ήδη σε ορισμένους αμπελώνες. Στις περιοχές που επικρατούν ευνοϊκές για την ασθένεια καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ποικιλίες οι βότρυες πρέπει να είναι συνεχώς προστατευμένοι με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Συνιστάται να συνεχιστεί η καταπολέμηση με κατάλληλα μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του περονοσπόρου. Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανθεκτικότητας του μύκητα. Η καταπολέμηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του περονοσπόρου, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο που καταπολεμά και τους δύο μύκητες.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Ο μύκητας προκαλεί σοβαρές ζημιές όπως σήψη των ώριμων σταφυλιών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κυρίως σε περιοχές που ο κίνδυνος είναι μεγάλος όπως υγρές και δροσερές περιοχές και όταν υπάρχουν ράγες τραυματισμένες από διάφορα αίτια όπως ωίδιο κ.ά. Για την προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται η εφαρμογή μίας σειράς καλλιεργητικών και άλλων μέτρων όπως η σωστή διαχείριση της κόμης των δένδρων για τη μείωση της υγρασίας και την αποτελεσματική κάλυψη των βοτρύων με ψεκαστικό υγρό, αποφυγή υπερβολικής άρδευσης, αποτελεσματική προστασία των βοτρύων από το ωίδιο στα προηγούμενα στάδια ανάπτυξης και ορθολογική χρήση ορμονικών σκευασμάτων σε πυκνόραγες ποικιλίες. Σε υγρές και δροσερές περιοχές με ιστορικό προσβολών από βοτρύτη, συνιστάται η διενέργεια μίας επέμβασης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στην έναρξη της ωρίμανσης. Οι ψεκασμοί στο στάδιο αυτό συνιστάται να γίνονται με χαλκούχα σκευάσματα διότι προκαλείται σκλήρυνση της επιδερμίδας των ραγών και συνεπώς στην αύξηση της αντοχής τους στον βοτρύτη.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις