Φυτοπροστασία εσπεριδοειδών την περίοδο που διανύουμε
Φυτοπροστασία εσπεριδοειδών την περίοδο που διανύουμε

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1. ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώσει ς: Η έξοδος των ερπουσών των δύο κοκκοειδών είναι σε εξέλιξη. Οδηγίες: Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στις εξής ημερομηνίες: α) Πρώιμες περιοχές: μεχρι 21 Ιουλίου β) Όψιμες περιοχές: Από 22 ως 25 Ιουλίου.

2. Chrysomphalus sp

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα από 21 έως 25 Ιουλίου.

3. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ-ΛΕΚΑΝΙΟ –ΚΟΚΚΟΣ ( Coccus hesperidum ) - ΙΣΕΡΥΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές από τα ανωτέρω κοκκοειδή, να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα. Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.

4. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Ο κίνδυνος προσβολών είναι μεγάλος λόγω των υψηλών πληθυσμών του εντόμου. Nα συνεχιστεί η προστασία σε ασυγκόμιστες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών. Οι επεμβάσεις να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την διάρκεια του φ.π που χρησιμοποιείτε. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παγίδες στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής.

5. ΘΡΙΠΕΣ

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπήρχαν τέτοια συμπτώματα πέρυσι ελέγξτε άμεσα καρπίδια και στην περίπτωση που το 5-10% των καρπιδίων έχουν προσβολή να γίνει επέμβαση με κατάλληλο εγκεκριμένο σκεύασμα.

6. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Διαπιστώσει ς: Οδηγίες: Ο Φυλλοκνίστης βρίσκεται σε έντονη δραστηριότητα.

Α. Δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία: Καλλιεργητικά μέτρα: α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων. β) αφαίρεση και καταστροφή των λαίμαργων βλαστών. γ) περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες. Χημικές επεμβάσεις δεν απαιτούνται.

Β. Τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να είναι προστατευμένα με επεμβάσεις επαναλαμβανόμενες ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φ.π. που θα χρησιμοποιηθεί.

7. ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες: Επέμβαση απαιτείται όταν διαπιστώνετε προσβολές.

8. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: Επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις