Ασθένειες  στο αμπέλι
Ασθένειες στο αμπέλι

ΕΥΔΕΜΙΔΑ (πεδινές περιοχές)

Η έναρξη της 3η πτήσης του εντόμου τοποθετείται στις 15 Ιουλίου. Η σύντομη πτήση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25 Αυγούστου. To 25%, το 50% και 75% των ακμαίων ατόμων της γενεάς αναμένεται να εμφανιστούν την 01η , την 07 η και την 10η Αυγούστου, αντίστοιχα

Σε περίπτωση που προγραμματίζεται μια μόνο εφαρμογή εντομοκτόνου:

✓ Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 28-30 Ιουλίου.

✓ Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 01-03 Αυγούστου. Σε περίπτωση που προγραμματίζονται δύο (2) εφαρμογές εντομοκτόνου:

✓ Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η 1 η εφαρμογή να γίνει άμεσα δηλ. στο χρονικό διάστημα 23-25 Ιουλίου. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1 η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 25-27 Ιουλίου.

✓ Η 2 η εφαρμογή να γίνει στο τέλος της λήξης του μεσοδιαστήματος εφαρμογής, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του σκευάσματος της 1ης εφαρμογής. Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου της προσβολής. Η απόφαση για τον χρόνο και την συχνότητα των επεμβάσεων εξαρτάται από την παραγωγική κατεύθυνση, το ιστορικό του αμπελώνα, το ύψος της προσβολής, το εντομοκτόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Συστάσεις: Προσβολές έχουν εντοπιστεί μόνο τοπικά. Ο καιρός είναι άστατος και ευνοεί προσβολές. Να συνεχιστεί η προστασία κυρίως στις ορεινές περιοχές

ΩΪΔΙΟ (ΛΟΒΑ)

Διαπιστώσεις: Ευνοϊκές συνθήκες για ωίδιο Στις ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο του γυαλίσματος δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος προσβολής. Στις υπόλοιπες, να συνεχισθεί η προστασία Όπου απαιτείται καταπολέμηση της ευδεμίδας, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση. Τα σταφύλια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα από το στάδιο του μούρου έως το κλείσιμο των ραγών. Τα στάδια αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα, ανεξάρτητα από την παρατήρηση προσβολών. Σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την γρήγορη επέκταση της ασθένειας .

Συστάσεις: Η ένταση της ασθένειας μειώνεται με μία σειρά καλλιεργητικών μέτρων, μεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέματα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισμό και την έκθεση της βλάστησης και των βοτρύων στο φως. Να συνεχιστεί η προστασία των βοτρύων με σχολαστικές εφαρμογές. Ο μύκητας αναπτύσσεται καλύτερα στα σκιαζόμενα μέρη του φυτού. Προτείνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές ομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα. Η καταπολέμηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του περονόσπορου. Όπου απαιτείται καταπολέμηση της ευδεμίδας, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση. Η συχνότητα των επεμβάσεων για τις δευτερογενείς προσβολές του παθογόνου εξαρτάται επίσης από την πίεση της ασθένειας και τη δραστική ουσία του σκευάσματος .

ΒΟΤΡΥΤΗΣ (ΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ)

Διαπιστώσεις: Στις περιπτώσεις που παρατηρούνται ζημιές από την ασθένεια (βαριά εδάφη, ποτιστικά αμπέλια, ευαίσθητες ποικιλίες, όψιμες βροχοπτώσεις), να συνεχιστεί η προληπτική προστασία για τον Βοτρύτη, και κατά τις πρώτες 2-3 βδομάδες της ωρίμανσης. Συστάσεις: Πληγές των ραγών από τις καταιγίδες, την ευδεμίδα και το ωίδιο, αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο μύκητα. Η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας καθώς και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα, συμβάλλουν στην μείωση της έντασης της ασθένειας. Επίσης, σε πυκνόρραγες ποικιλίες, η ορθολογική χρήση ορμονών συντελεί στην επιμήκυνση της ράχης του σταφυλιού, με αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των ραγών, που οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας εξάπλωσης της προσβολής. Η προστασία για βοτρύτη μπορεί να συνδυασθεί με την καταπολέμηση της Ευδεμίδας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις