Φυτοπροστασία στα εσπεριδοειδή

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (Ceratitis capitata)

Δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς : Η μύγα προσβάλει τους καρπούς όταν είναι ώριμοι ή σχεδόν ώριμοι. Στις πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών η ωρίμανση αρχίζει με το ξεθώριασμα του πράσινου χρώματος (αποπρασινισμός). Η καταπολέμηση έχει χαρακτήρα προληπτικό και στοχεύει στη μείωση του πληθυσμού πριν γεννήσουν στους καρπούς τα θηλυκά. Οι προσβεβλημένοι καρποί κιτρινίζουν πρόωρα και πέφτουν. Λεπτόφλουδες ποικιλίες είναι περισσότερο ευαίσθητες στις προσβολές. Στο δίκτυο παγίδευσης οι συλλήψεις είναι μέτριες.

Μέτρα αντιμετώπισης:

-Συστήνεται στους παραγωγούς που θα εφαρμόσουν τη μέθοδο μαζικής παγίδευσης η ανάρτηση των παγίδων “προσέλκυσης – θανάτωσης” με ετοιμόχρηστο δόλωμα. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική όταν οι παγίδες αναρτώνται σε ευρεία περιοχή ή ομαδικά και πριν την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Όταν δεν συμβαίνει αυτό θα πρέπει η περίμετρος του αγρού να ενισχύεται με επιπλέον παγίδες. Η άριστη πυκνότητα όπως και οι οδηγίες ανάρτησης αναγράφονται από τον κατασκευαστή σε κάθε συσκευασία. Η μαζική παγίδευση προτείνεται και στις βιολογικές καλλιέργειες καθώς ο τρόπος δράσης είναι εκλεκτικός και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και τους καρπούς. 

-Προσβεβλημένοι από τη μύγα καρποί εσπεριδοειδών ή άλλων καρποφόρων δέντρων στην περιοχή πρέπει να παραχώνονται ή να απομακρύνονται και να καταστρέφονται για μείωση των προσβολών.

-Οι ψεκασμοί κάλυψης θα ξεκινήσουν όταν ωριμάσουν οι καρποί και θα εκτελούνται ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο για την πληθυσμιακή εξέλιξη της μύγας όπως αυτή καταγράφεται στο δίκτυο παγίδευσης. Ο χρόνος που μεσολαβεί μετά από κάθε επέμβαση έως τη συγκομιδή ορίζεται αυστηρά για κάθε σκεύασμα και πρέπει να τηρείται για να μην υπάρχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών στους καρπούς. Συνδυασμός των μέτρων αντιμετώπισης δίνει καλύτερα αποτελέσματα.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ (Aonidiella aurantii) ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ  Μ α ύ ρ η ψ ώ ρ α (Parlatoria zizyphi) ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ (Lepidosaphes beckii)

Διαπιστώνονται τα ευαίσθητα στη χημική αντιμετώπιση νεαρά βιολογικά στάδια της φθινοπωρινής γενιάς.

-Καλλιεργητικές φροντίδες που εξασφαλίζουν επαρκή αερισμό και φωτισμό στα δέντρα περιορίζουν την ανάπτυξη πυκνών πληθυσμών και συντελούν στην αποτελεσματικότητα κάθε χημικής επέμβασης (κλαδοκάθαρος, εσωτερικό αραίωμα των βλαστών, αφαίρεση λαίμαργων).

-Συστήνεται επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας στα δέντρα που παρουσιάζονται έντονες προσβολές στο διάστημα: 24 – 27 Σεπτεμβρίου.

- Όταν χρησιμοποιείτε παραφινικά λάδια πρέπει να είναι τα δέντρα καλά ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση για να αποφεύγονται φαινόμενα φυτοτοξικότητας.

ΨΕΥΔΟΚΚΚΟΚΟΣ: (Planococcus citri )

Οδηγίες: Σοβαρές προσβολές ευνοούνται σε περιοχές αυξημένης σχετικής υγρασίας και σε δέντρα πυκνής βλάστησης. Στα μελιτώματα αναπτύσσονται οι μύκητες της καπνιάς.

- Σε οπωρώνες όπου διαπιστώνονται προσβολές καρπών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 15% συστήνεται άμεσα επέμβαση. Όπου συνυπάρχει με άλλα κοκκοειδή μπορεί να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση.

ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ: (Dialeurodes citri )

Οδηγίες:

-Οι προσβολές περιορίζονται με καλλιεργητικούς χειρισμούς (περιορισμένες αρδεύσεις και όψιμες λιπάνσεις, καθαρισμός και απομάκρυνση της λαίμαργης βλάστησης).

Συστήνεται επέμβαση άμεσα με εγκεκριμένα σκευάσματα στα προσβεβλημένα δένδρα.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ ΢ : (Eutetranychus orientalis )

Δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς : Προσβάλει κυρίως τις λεμονιές, λιγότερο μανταρινιές και πορτοκαλιές. Το φθινόπωρο παρατηρούνται όλα τα βιολογικά στάδια κατά μήκος της κεντρικής νεύρωσης στην πάνω επιφάνεια των φύλλων. Στα προσβεβλημένα δένδρα τα φύλλα έχουν χαρακτηριστική σταχτόχρωμη όψη και οι καρποί χλωρωτικούς αποχρωματισμούς. Έντονες προσβολές παρουσιάζουν φυλλόπτωση, μειωμένη παραγωγή και εξασθένιση.

Οδηγίες:

-Συστήνεται έλεγχος των δέντρων για την παρουσία χαρακτηριστικών συμπτωμάτων της προσβολής στα φύλλα ή/και στους καρπούς. Όταν διαπιστώνεται προσβολή συστήνεται άμεση αντιμετώπιση.

ΚΑΠΝΙΑ: (Capnodioum spp. Limancia spp.,κ.α) Συνθήκες αυξημένης υγρασίας όπως αυτές της φθινοπωρινής περιόδου ευνοούν την εξάπλωση των μυκήτων της καπνιάς πάνω σε μελιτώματα διαφόρων εντόμων. Πρόκειται για την εμφάνιση ενός λεπτού μαύρου στρώματος που αναπτύσσεται επιφανειακά στα διάφορα μέρη του δέντρου, κυρίως στα φύλλα και στους καρπούς μειώνοντας την εμπορική τους αξία.

Οδηγίες:

- Η αντιμετώπιση βασίζεται στην έγκαιρη καταπολέμηση των εντόμων που παράγουν μελιτώματα (αλευρώδεις, ψείρες, ψευδόκοκκος).

- Φθινοπωρινοί ψεκασμοί με χαλκούχα μυκητοκτόνα περιορίζουν την ανάπτυξη της καπνιάς αλλά και των σήψεων των καρπών που προκαλούνται από το μύκητα της φυτόφθορας.

ΣΚΑΣΙΜΟ ΚΑΡΠΩΝ 

Δ ι α π ι σ τ ώ σ ε ι ς : Σε ορισμένες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών παρατηρούνται συχνά το φθινόπωρο σκίσιμο του φλοιού και σκάσιμο της σάρκας. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλες και απότομες μεταβολές παραγόντων του περιβάλλοντος (υγρασία αέρα & εδάφους, θερμοκρααία) κατά την περίοδο της ωρίμανσης σε συσχετισμό με τη λεπτή φλούδα των ποικιλιών. Φαίνεται η φλούδα να μην μπορεί να ακολουθήσει την ταχύτερη ανάπτυξη της σάρκας και σκάει.

Σύσταση:

Ορθή διαχείριση των αρδεύσεων περιορίζει την εκδήλωση σκασιμάτων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις