Γεωργικές προειδοποιήσεις για τα εσπεριδοειδή

1. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις: Οι πληθυσμοί διατηρούνται ακόμη σε υψηλά επίπεδα. Το έντομο στους 16ο C σταματά να ωοτοκεί (με εξαίρεση τις περιπτώσεις ηλιοφάνειας για αρκετές ώρες), ενώ στους 10ο C σταματά η εξέλιξη αυγών προνυμφών και νυμφών.

Οδηγίες: Ως γνωστόν τα διαθέσιμα όπλα για την αντιμετώπιση του εντόμου είναι η χρήση παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης και οι ψεκασμοί κάλυψης.

 Όσοι επιλέξουν τις παγίδες ως μέσο καταπολέμησης του εντόμου, να κάνουν άμεσα την ανάρτηση στις όψιμες ποικιλίες των εσπεριδοειδών και στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής.

 Όσοι επιλέξουν ψεκασμούς κάλυψης, αυτοί να ξεκινήσουν μετά από το δεκαήμερο με γνώμονα πάντα τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία). Στις πρώιμες ποικιλίες και στις ασυγκόμιστες όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών, να συνεχιστεί η προστασία.

2. ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ

Τα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται με την μορφή απότομου μαρασμού, χλώρωσης και ξήρανσης των φύλλων, αποξήρανσης κλαδίσκων και βραχιόνων, αποπληξίας και πορτοκαλόχρωμου ως καστανού μεταχρωματισμού των αγγείων (όχι απαραίτητα). Η διασπορά των μολυσμάτων γίνεται με την βροχή (ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από αέρα), το πολλαπλασιαστικό υλικό και σε μεγάλες αποστάσεις με τα πουλιά. Οι λεμονιές παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην ασθένεια.

Οδηγίες : Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται συνδυασμός καλλιεργητικών και χημικών μέτρων:

1. Καλλιεργητικά μέτρα

 Αφαίρεση και κάψιμο ξερών βλαστών , κλαδίσκων, βραχιόνων και λαίμαργων βλαστών των δένδρων με σημαντικό μέρος και υγιούς τμήματος. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται από Μάη έως Σεπτέμβρη.

 Αποφυγή δημιουργίας πληγών ιδίως στο ριζικό σύστημα των δέντρων.

 Αποφυγή καλλιεργητικών εργασιών από τον Οκτώβρη ως το Μάιο.

 Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης.

 Αποφυγή άρδευσης με τεχνητή βροχή.

 Καταστροφή των ζιζανίων επειδή έχει παρατηρηθεί ότι η παρουσία τους στον οπωρώνα, ευνοεί τον σχηματισμό καρποφοριών του παθογόνου.

2. Χημικά μέτρα

 Σε οπωρώνες που υπάρχει δεδομένο προσβολών, να γίνει εφαρμογή 3-4 ψεκασμών με χαλκούχο εγκεκριμένο σκεύασμα, σε μηνιαία διαστήματα, ξεκινώντας άμεσα με τη λήψη του δελτίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψεκασμοί κοντά στην συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους για τον καταναλωτή (ανεύρεση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στους εμπορεύσιμους καρπούς) και γι’ αυτό όταν γίνονται πρέπει να τηρούνται ΑΥΣΤΗΡΑ οι δοσολογίες και τα αναγραφόμενα στην ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος χρονικά όρια ασφαλείας μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις