Οδηγίες για τη χρήση ζιζιανιοκτόνων σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια, & ακαλλιέργητες εκτάσεις

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Eλέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, εν όψει της επικείμενης περιόδου έναρξης εφαρμογής ζιζιανιοκτόνων, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια, καθώς και σε άλλες αγροτικές, ακαλλιέργητες εκτάσεις, γνωστοποιεί με ανακοίνωση του στους παραγωγούς και εν γένει στους εν δυνάμει χρήστες ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων τα παρακάτω:

- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η εκ των προτέρων σήμανση και οριοθέτηση του χώρου που πρόκειται να γίνει εφαρμογή ζιζανιοκτόνου, καθώς επίσης και η δημόσια ενημέρωση με ανάρτηση πινακίδας και αναγραφή του είδους του εμπορικού σκευάσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε.

- Απαγορεύεται η χημική ζιζανιοκτονία επί ή κατά μήκος οδικών αξόνων, κάθε κατηγορίας, ιδιαίτερα εκείνων από τους οποίους διέρχονται ποίμνια.

- Οι επαγγελματίες χρήστες όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλουν να διαθέτουν πιστοποίηση εκπαίδευσης εν ισχύ και για κάθε κατεχόμενη προς χρήση ποσότητα σκευάσματος, να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στοιχεία τεκμηρίωσης (τιμολόγιο, συνταγογράφηση, πιστοποιητικό εκπαίδευσης χρήστη).

- Η χρήση ζιζανιοκτόνων αλλά και όλων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που φέρουν ως στοιχείο της επισήμανσης το εικονίδιο επιτρέπεται εντός κατοικημένης περιοχής, σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από κατοικίες εντός οικισμού και μεγαλύτερη από 10 μέτρα σε αγροτικές περιοχές ή εκτός σχεδίου.

- Κατά την επιλογή του χρόνου ψεκασμού να λαμβάνεται υπ' όψη η μετεωρολογική πρόβλεψη για την περιοχή εφαρμογής. Ο ψεκασμός υπό ή μετά από βροχόπτωση είναι αναποτελεσματικός ενώ δεν επιτρέπεται όταν επικρατεί άνεμος, δηλαδή υπό συνθήκες που συντελούν στη μεταφορά του ψεκαστικού νέφους.

- Να γίνεται χρήση εγκεκριμένου ζιζανιοκτόνου, επιτρεπόμενου και κατάλληλου, για το είδος της καλλιέργειας όπου προτίθενται να το εφαρμόσουν.

- Κατά την εφαρμογή να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας του σκευάσματος και οι χρήστες να διαθέτουν μέσα ατομικής προστασίας (κατάλληλη ένδυση, γάντια, μάσκα, κλπ).

- Να λαμβάνεται μέριμνα για την συντήρηση, την καλή λειτουργία και τις απαραίτητες ρυθμίσεις του ψεκαστικού συγκροτήματος, ώστε το ψεκαστικό υγρό κατά τον ψεκασμό να κατευθύνεται στοχευμένα και μόνο, προς τα ζιζάνια. Να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας ώστε κατά την εφαρμογή να μην επιμολύνονται κάθε τύπου και χρήσης, υδάτινοι αποδέκτες.

- Να αποφεύγεται ο ψεκασμός τα χρονικά διαστήματα της ημέρας κατά οποία μελισσοσμήνη παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα και γενικά ο ψεκασμός των ζιζανίων να γίνεται πριν το στάδιο της ανθοφορίας τους.

- Να προστατεύονται τα οικόσιτα και άλλα ζώα ή ποίμνια, από τη βόσκηση σε περιοχές όπου έχει γίνει ζιζανιοκτονία, ακόμα και μετά την αποξήρανση των ζιζανίων.

- Μετά την εφαρμογή, οι κενές συσκευασίες θα πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές και ακολούθως να αχρηστεύονται με τρύπημα του περιέκτη.

- Απαγορεύεται η καταστροφή των χρησιμοποιημένων περιεκτών με καύση

Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται η αναζήτηση και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των ζιζανίων, όπως η μηχανική ή άλλα καλλιεργητικά μέτρα όπου αυτό είναι δυνατό, πριν την τελική επιλογή της ζιζανιοκτονίας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις