Οι νέες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

 

 

Με πρόσθετες ποικιλίες ανά αμπελουργικό διαμέρισμα εκδόθηκε από το ΥΑΑΤ η με αρ. 814/16068 ΥΑ που αφορά την ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας.

Για να δείτε την ΥΑ πατήστε εδώ

Δείτε επίσης