Γεωργικές Προειδοποιήσεις για το Βαμβάκι 2023

1 Στόχοι

1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Πέλλας, με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη φροντίδα των φυτών στα αρχικά στάδια, για μία επιτυχή συνέχεια, και καταρτίστηκε από την ΔΑΟΚ της Π.Ε. Πέλλας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης του ΥΠΑΑΤ.

1.2 Αφορά το στάδιο σχηματισμού χτενιών μέχρι και καρυδιών.

1.3 Στόχος είναι ο παραγωγός να έχει επαρκή ενημέρωση για τα προβλήματα που αναμένονται στο στάδιο αυτό και να είναι σε θέση, με την συχνή παρακολούθηση των χωραφιών που καλλιεργεί, (συνιστάται να περνά τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από το κάθε ένα), να μπορεί να κρίνει την ανάγκη ή όχι λήψης μέτρων προστασίας.

2 Διαπιστώσεις

2.1 H γενιά του πράσινου σκουληκιού στις όλες τις περιοχές ,του Δήμου Πέλλας δεν αποτέλεσε  ακόμα πρόβλημα ,και   οι συλλήψεις στις παγίδες  βρίσκονται  πολύ χαμηλά επίπεδα , με αριθμό προνυμφών πολύ κάτω από το όριο επέμβασης , λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (πολύ μεγάλη ζέστη).  

Στις περιοχές όμως Νέας Πέλλας (Β΄κατηγορία, & Γ΄κατηγορία), στην  Πέλλα (περιοχή Σαρσαλί και Β΄κατηγορία), Αρχοντικού, παρατηρούνται από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου αυξημένοι   αριθμοί συλλήψεων ρόδινου σκουληκιού, οι οποίες όμως δεν προξενούν πρόβλημα λόγω την μη ύπαρξης καρποφόρων οργάνων. Στις υπόλοιπες περιοχές οι συλλήψεις ρόδινου σκουληκιού βρίσκονται σε μηδενικά  επίπεδα . 

Γενικά λόγω κακοκαιρίας την περίοδο του φυτρώματος (πολλές και έντονες βροχοπτώσεις )είχαμε επανασπορές σε ποσοστό 80%   των χωραφιών με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Τις τελευταίες βδομάδες λόγω του καύσωνα φαίνεται ότι το φυτά επανέρχονται.

Στην περιοχή  του Δήμου Πέλλας  το προηγούμενο διάστημα οι περισσότεροι  παραγωγοί πραγματοποίησαν ψεκασμό για πράσινο σκουλήκι,   χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος (προληπτικά) .

Έγιναν επίσης στα περισσότερα βαμβακοχώραφα  ψεκασμοί για αφίδες - τετράνυχο & λίγκο

3 Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές.

3.1 Οι πτήσεις του πράσινου σκουληκιού  αναμένεται να κορυφωθούν (νέα γενεά) την ερχόμενη εβδομάδα  μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, χωρίς όμως  οι καιρικές συνθήκες  μέχρι τώρα να είναι ευνοϊκές για μεγάλους αριθμούς εντόμων .  Έτσι είναι πολύ σημαντικό οι παραγωγοί να παρακολουθούν τα χωράφια τους επισταμένως  κάθε 2-3 ημέρες, για τη διαπίστωση ύπαρξης ή όχι προνυμφών του πράσινου σκουληκιού.

Ορθή πρακτική, είναι να αφήσουμε τη θανάτωση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού  στη βιολογική δραστηριότητα των φυσικών εχθρών του (ωφέλιμα), οι οποίοι θηρεύουν τα αυγά και τις προνύμφες του.

Επίσης οι ψεκασμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις όπου παρατηρούμε ζωντανές προνύμφες και όχι απλά φαγωμένα ή πεσμένα στο έδαφος χτένια, καθώς μπορεί ο πληθυσμός του να έχει ελεγχθεί από τους φυσικούς του εχθρούς.

Για τις χημικές επεμβάσεις, όπου είναι επιτακτικό να γίνουν, κατώτατο όριο επέμβασης είναι 6-8 νεαρές προνύμφες κ.μ.ο ανά 100 φυτά ή χρηστικά μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής κ.μ.ο. (Οι προνύμφες 1ου και 2ου σταδίου – μήκους μέχρι 1cm).

Την περίοδο αυτή προτιμώνται, εκ των εγκεκριμένων εντομοκτόνων, εκείνα τα οποία με τον τρόπο και το φάσμα δράσης τους, κατά την εφαρμογή στην βαμβακοκαλλιέργεια, είναι τα φιλικότερα προς τα ωφέλιμα έντομα αυτής και όσα αντίστοιχα εγκριθούν μελλοντικά.

Για την επιβεβαίωση της προσβολής ελέγχουμε τουλάχιστον ένα χτένι της κορυφής (ή την ουλή που άφησε από την πτώση του), και ένα χτένι πρώτης ή δεύτερης θέσης (ή την ουλή που άφησε από την πτώση του) δύο ή τρεις κόμβους από την κορυφή του φυτού, επιλέγοντας 25 τυχαία φυτά, ή εναλλακτικά ελέγχουμε για ενήλικα στην καλλιέργεια και επεμβαίνουμε όταν διαπιστώσουμε πάνω από 5 ενήλικα άτομα ανά 100 φυτά.

3.3 Όπου υπάρχει ένδειξη βλαστομανίας οι παραγωγοί θα πρέπει να εξετάσουν την εφαρμογή κάποιου ρυθμιστή ανάπτυξης για να ελέγξουν την υπερβολική ανάπτυξη του φυτού, πάντα σε συνεννόηση με τον Γεωπόνο τους για την σωστή ποσότητα που θα πρέπει να εφαρμόσει ανά περίπτωση.

4.Εφαρμογή ψεκασμών  με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

4.1 Γενικά οι όποιοι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται μόνο όταν υπάρχει πίεση προσβολής  και μόνο όταν κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο στο χωράφι διαπιστωθούν ότι τα έντομα εχθροί υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια παρουσίας που αναφέρονται ανωτέρω.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ωφέλιμα έντομα μπορούν να ελέγξουν τις προσβολές από τα παθογόνα άρα τυχόν επέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περίπτωση ανάγκης.

Αν υπάρξει ανάγκη ψεκασμών, είναι πολύ σημαντικό να γίνει επιλογή σκευασμάτων που να είναι ασφαλή για τα ωφέλιμα. Άκαιροι και άσκοποι ψεκασμοί την περίοδο αυτή συνήθως οδηγούν σε έξαρση των προβλημάτων και όχι σε περιορισμό τους.

4.2 Επιλέγουμε λοιπόν κατά περίπτωση βιολογικά φάρμακα ή φάρμακα που να είναι χαμηλής τοξικότητας για τα ωφέλιμα  και για τις μέλισσες.

Οι παραγωγοί πρέπει πριν από κάθε ψεκασμό, να διαβάζουν προσεκτικά και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν.

Πληροφορίες  ΔΑΟΚ Πέλλας Γιαννιτσά  20ης Οκτωβρίου 40

                        Ελευθερίου Γεώργιος  τηλ. 23813 52312,  email:[email protected]

                         Λαζαρίδης Ιωάννης    τηλ. 2381352309 ,  email: [email protected]

Εναλλακτικά οι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν για τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια του βαμβακιού σκευάσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx επιλέγοντας την καλλιέργεια “ΒΙΟΜ/ΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜ/ΚΑ ΦΥΤΑ | ΒΑΜΒΑΚΙ”.


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις