Προειδοποίηση για Εμφάνιση Ευδεμίδας  στα Αμπέλια

Ευδεμίδα (Lobesia botrana)

Με βάση τα στοιχεία από το δίκτυο φερομονικών παγίδων της Υπηρεσία μας, το αμπέλι βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο προχωρημένης ανάπτυξης των ραγών. Η πτήση της καρπόβιας γενεάς συνεχίζεται με ανοδική τάση. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου.

Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι ώστε να επιτυγχάνεται καλή διαβροχή των ραγών. Σε κάθε περίπτωση και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα επαφής (λόγω έκπλυσης από την βροχή) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα δελτία πρόγνωσης για τον καιρό.

Η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και η επαναληπτικότητα των ψεκασμών εξαρτάται από τον αριθμό των συλλήψεων στα δίκτυα φερομονικών παγίδων, τη δραστικότητα του σκευάσματος, το ιστορικό προσβολής του αμπελώνα καθώς και την κατεύθυνση παραγωγής (επιτραπέζια ή οινοποιήσιμα σταφύλια). Καλλιεργητικά για την εποχή μέτρα όπως τα χλωρά κλαδέματα,το κατέβασμα των βότρεων ευνοούν τον καλό αερισμό και τη διαχείριση του φορτίου (το ποσοστό σταφυλιών που παραμένει) στα πρέμνα.

Ταυτόχρονα όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο δελτίο συνιστώνται ψεκασμοί για εχθρούς και ασθένειες όπως το τζιτζικάκι, ο ψευδόκοκκος, το ωίδιο , ο περονόσπορος και ο βοτρύτης. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και αυξημένη σχετική υγρασία ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωσή τους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις