Καρπόκαψα και ανθράκωση στην καστανιά

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

(Cydia splendana Hόbner, Lepidoptera: Tortricidae δευτερευόντως Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)

Το παρόν δελτίο αποτελεί ενημέρωση για την πτήση της Καρπόκαψας Καστανιάς (Cydia/Laspeyresia splendana, Lepidoptera: Tortricidae) στην περιοχή του όρους Πάικου του Δήμου Παιονίας στο Ν. Κιλκίς και εκδίδεται σε συνεργασία με την Ομάδα Παραγωγών: ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΑΙΚΟΥ Ι.Κ.Ε. με Πρόεδρο τον MSc Γεωπόνο – Καστανοπαραγωγό, Μίσκο Δημήτριο.

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις περιοχές του όρους Πάικου του Δήμου Παιονίας στο Ν. Κιλκίς, η πτήση του εντόμου εμφάνισε σημαντική αύξηση το χρονικό διάστημα 22-27 Ιουνίου.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της αντίστοιχης περιοχής έγιναν οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών. Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 2-4 Ιουλίου. Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 7-9 Ιουλίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων: 4-6 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών. 8-10 Ιουλίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες

Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟ → Καλλιέργεια (ΑΚΡΟΔΡΥΑ/ΚΑΣΤΑΝΙΑ) → Εχθρός (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ): https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.  Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων. Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ (Mycosphaerella maculiformis (Pers.) J. Schröt..)

Τα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται από τα μέσα Ιουνίου. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν ευνοούν την ανάπτυξη του παθογόνου. Ο μύκητας προσβάλει τα φύλλα, όπου προκαλεί πολυάριθμες μικρές πολυγωνικές νεκρωτικές κηλίδες καστανού χρώματος. Συχνά πολλές κηλίδες ενώνονται και σχηματίζουν ευρύτερες νεκρωτικές επιφάνειες ενώ το φύλλο παίρνει κιτρινωπό χρώμα. Μετά την προσβολή ακολουθεί πρόωρη φυλλόπτωση η οποία όταν οι κλιματικές συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές για την ασθένεια, φθάνει μέχρι και την ολοκληρωτική αποφύλλωση των δέντρων.

Για την επιλογή του κατάλληλου Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο ακόλουθο link, επιλέγοντας: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΟ → Καλλιέργεια (ΑΚΡΟΔΡΥΑ/ΚΑΣΤΑΝΙΑ) → Εχθρός (Mycosphaerella maculiformis – Ανθράκωση): https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει από την αρχή της άνθισης μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος. Χρονικό διάστημα αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή 28 ημέρες.

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και να λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σακούλες) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις