Βοτρυοσφαίρια και σεπτορίωση στα φιστίκια

Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria dothidea)

Η ασθένεια ευνοείται από υψηλή υγρασία (>90%) και θερμοκρασία (27-30°C). Η επικείμενη βροχόπτωση και άνοδος θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με ιστορικό προσβολών, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης και εξάπλωσης.

Συνιστώμενες ενέργειες:

 • Άμεσος ψεκασμός με εγκεκριμένο μυκητοκτόνο, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη των δέντρων.
 • Τακτικός έλεγχος και απομάκρυνση/κάψιμο προσβεβλημένων οργάνων.
 • Ψεκασμοί Ιουλίου για περιορισμό του μολύσματος και προστασία της καλλιέργειας.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες:

 • azoxystrobin
 • bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) qst 713
 • bacillus amyloliquefaciens strain FZB24
 • boscalid
 • COS-OGA
 • fluxapyroxad
 • laminarin
 • potassium phosphonates
 • pyraclostrobin
 • pyrimethanil

Σεπτορίωση (Septoria spp.)

Η ασθένεια ευνοείται από υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία.

Συνιστώμενες ενέργειες:

 • Άμεσος ψεκασμός με εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό, εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη των δέντρων.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες:

 • bacillus amyloliquefaciens QST 713
 • copper hydroxide
 • copper oxide
 • copper oxychloride
 • cos-oga
 • laminarin

Γενικές Συνιστώσεις:

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες στην ετικέτα.
 • Η χρήση των προϊόντων αυτών να γίνεται από εκπαιδευμένους χρήστες με πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών.
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις