Ελληνική Λύση: «Επαναλειτουργία  Συστήματος  επιτόπιας  Υποδοχής  Αιτήσεων  «ΟΣΔΕ»  για  το 2020»

Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 5725 13/04/2020 σχετικά με το θέμα «Επαναλειτουργία Συστήματος Υποδοχής Αιτήσεων ΟΣΔΕ 2020».

Κύριε Υπουργέ,

την δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι αγρότες του Ν. Σερρών για την αναστολή της δυνατότητας επιτόπιας  κατάθεσης  των  δηλώσεων  «ΟΣΔΕ»  και  την  εφεξής  υποχρέωση  για  υποβολή  των
σχετικών αιτήσεων αποκλειστικά εξ αποστάσεως, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, κατά τη γνώμη τους. Για να είναι σωστή η σύνταξη των ως άνω δηλώσεων, απαιτούνται θεωρήσεις γνησίων υπογραφής διαφόρων εγγράφων (ενοικιαστήρια, συμφωνητικά, τέλη βόσκησης, πάγιες εντολές). Απαραίτητη θεωρείται από τους ως άνω, επίσης, η παρουσία μισθωτή-εκμισθωτή ενώπιον των αρμοδίων Αρχών. Είναι αδύνατον, ως εκ τούτου, κάτι  τέτοιο  να  γίνει  μέσω  τηλεφώνου  ή  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  καθώς,  οι  υποδείξεις αγροτεμαχίων  στους  χάρτες  και  η  σχεδίασή  τους  δεν  είναι  πρακτικά  εφικτή,  αφού,  το μεγαλύτερο μέρος των αγροτών δεν είναι εξοικειωμένο με την τεχνολογία, το διαδίκτυο, τους σαρωτές και τους εκτυπωτές. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Προτίθεσθε να προβείτε στην αναστολή της υποχρέωσης εξ αποστάσεως υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ έτους 2020, ώστε να διευκολύνετε τους αγρότες, που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην παραπάνω διαδικασία μέσω εφαρμογών πληροφορικής;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Δείτε επίσης