Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ για το σχέδιο κλιματικού νόμου: «Εμφανής η απουσία συγκεκριμένων δράσεων και προτάσεων»
Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ για το σχέδιο κλιματικού νόμου: «Εμφανής η απουσία συγκεκριμένων δράσεων και προτάσεων»

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση αναφέρουν:

Με πολύμηνη καθυστέρηση κατατέθηκε και στη χώρα μας σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον εθνικό κλιματικό νόμο τον περασμένο Νοέμβριο.

Δυστυχώς, οι στόχοι του κλιματικού νομοσχεδίου είναι λιγότερο φιλόδοξοι συγκριτικά με εκείνους άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο χρονικός στόχος της κλιματικής ουδετερότητας που έχει οριστεί για το 2050 αντί του επιστημονικά ενδεδειγμένου 2045. Η απουσία συγκεκριμένων προτάσεων και δράσεων για σημαντικές διαστάσεις της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και κοινωνία είναι εμφανής.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ έχουμε ήδη καταθέσει τις αναλυτικές προτάσεις μας στη δημόσια διαβούλευση. Επισημαίνουμε εδώ συνοπτικά κάποιες κεντρικές αδυναμίες του νομοσχεδίου, όπως:

Ένας Κλιματικός Νόμος που στοχεύει σε επίτευξη κλιματικής/ανθρακικής ουδετερότητας για τη χώρα το αργότερο μέχρι το 2050 θα πρέπει να προσδιορίζει την παύση όλων των αδειοδοτήσεων για έρευνα ή εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων τόσο στον ηπειρωτικό όσο και στον νησιωτικό χώρο. Για τις υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να οριστεί χρονοδιάγραμμα λήξης των εργασιών, με τελικό στόχο το οριστικό πέρας των εκμεταλλεύσεων το 2030.
Στον τελικό νόμο δεν θα πρέπει να απουσιάσουν προβλέψεις για κρίσιμους τομείς ως προς τη μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, όπως τα κτίρια και η βιωσιμότητα των πόλεων, η προσαρμογή του συνόλου των μεταφορικών μέσων στην κλιματική κρίση -πέραν των Ι.Χ. που ήδη προβλέπεται-, η προστασία της φύσης, αλλά και η διαχείριση αποβλήτων –κυκλική οικονομία, με σαφή αναφορά στις προτάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπής που περιέχονται στο πακέτο «Fit for 55».

Περαιτέρω στοιχεία του σχεδίου νόμου που προκαλούν ανησυχία:

  •     Έλλειψη ανάλυσης επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνία και την οικονομία
  •     Έλλειψη δεικτών πέρα από το ΑΕΠ για τη μέτρηση της βιώσιμης ευημερίας, της ανθεκτικότητας και της διατήρησης – προστασίας της βιοποικιλότητας.
  •     Έλλειψη προβλέψεων και στόχων για: την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας, την ενεργειακή αναβάθμιση, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή ενέργειας (ενεργειακές κοινότητες), την κλιματική δικαιοσύνη.
  •     Απουσία δεσμευτικών προβλέψεων για τα υγρά και τα αέρια (μεταβατικά) ορυκτά καύσιμα.
  •     Έλλειψη εθνικών πόρων, πέρα από τα κονδύλια της ΕΕ, για προγράμματα που θα συμβάλλουν στη δίκαιη μετάβαση και ειδικά μέτρα για τη στήριξη οικονομικά ασθενέστερων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.
  •     Έλλειψη προγραμμάτων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στον αγροδιατροφικό τομέα.
  •     Πλήρης έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  •     Ελλιπής συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των παραγωγικών ομάδων και της κοινωνίας των πολιτών που είναι αναγκαία για να υλοποιηθεί η μετάβαση με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο.
  •     Ασαφής καταμερισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε ότι είναι επίσης αναγκαία η επανασύσταση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ως Υπουργείο Κλιματικής Μετάβασης και Πολιτικής Προστασίας. Η έννοια της Κλιματικής Κρίσης και οι απαιτούμενες δράσεις αντιμετώπισης της είναι πολύ ευρύτερες της Πολιτικής Προστασίας και αφορούν πολύ περισσότερα Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητούμε τέλος να προβλεφθεί ειδικό άρθρο για την αναμόρφωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, που απουσιάζουν παντελώς από το σχέδιο νόμου, αν και ευρέως θεωρούνται αποφασιστικές για την κλιματική μετάβαση.

Δείτε τις προτάσεις μας επί του σχεδίου κλιματικού νόμου στο διαδικτυακό τόπο της διαβούλευσης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=12285

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις