Μειωμένες οι  τιμές για τα επαγγελματικά ακίνητα στο β' εξάμηνο του 2014

1. Δείκτες γραφείων

Δείκτης τιμών γραφείων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία για το σύνολο του 2014 σε σχέση με το 2013, ο μέσος ρυθμός μείωσης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε σε 3,3% για το σύνολο της Ελλάδος, βελτιωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό του 2013 (-9,9%) και του 2012 (-11,9%). Για το σύνολο του 2014, ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 3,2% για την Αθήνα, 4,6% για τη Θεσσαλονίκη και 3,1% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2014, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν κατά 0,6% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2014 (προσωρινά στοιχεία). Ο ρυθμός αυτός έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα εξάμηνα (-3,4% το β΄ εξάμηνο του 2013 και -1,2% το α΄ εξάμηνο του 2014). Πιο αναλυτικά, κατά το β΄ εξάμηνο του 2014, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υποχώρησαν κατά 0,1% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, ενώ στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα υποχώρησαν κατά 1,2%.

Δείκτης μισθωμάτων γραφείων

Για το σύνολο του 2014, η μέση ετήσια μεταβολή των μισθωμάτων γραφείων, για το σύνολο της Ελλάδος, σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε -10,0% (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων ήταν 6,9% για την Αθήνα, 8,3% για τη Θεσσαλονίκη και 13,9% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα μισθώματα των γραφείων κατά το β΄ εξάμηνο του 2014, για το σύνολο της χώρας, υποχώρησαν κατά 2,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2014 (προσωρινά στοιχεία). Ο ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων παρουσίασε μικρότερη επιβράδυνση σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό των αμέσως προηγούμενων εξαμήνων (-6,1% κατά το β΄ εξάμηνο του 2013 και το α΄ εξάμηνο του 2014).

2. Δείκτες καταστημάτων

Δείκτης τιμών καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία για το σύνολο του 2014 σε σχέση με το 2013, ο μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών, σε ονομαστικούς όρους, διαμορφώθηκε σε 1,0% για το σύνολο της Ελλάδος, σημαντικά βελτιωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό του 2013 (-8,8%) και του 2012 (-11,1%). Ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 2,4% για την Αθήνα και 0,8% για τη Θεσσαλονίκη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 0,9%.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2014, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων παρουσίασαν αύξηση 1,1% για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία), σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2014. Αυξητική τάση καταγράφηκε και το α΄ εξάμηνο του 2014 (1,8%), ενώ το β΄ εξάμηνο του 2013 οι τιμές μειώθηκαν κατά 6,4%. Πιο αναλυτικά, το β΄ εξάμηνο του 2014 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αυξήθηκαν κατά 1,2% και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά 1,0%, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Δείκτης μισθωμάτων καταστημάτων

Για το σύνολο του 2014, η μέση ετήσια μεταβολή των μισθωμάτων καταστημάτων σε ονομαστικούς όρους διαμορφώθηκε σε -9,3% (προσωρινά στοιχεία). Ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων ήταν για την Αθήνα 9,1%, για τη Θεσσαλονίκη 9,2% και για την υπόλοιπη Ελλάδα 9,7%.

Τα μισθώματα των καταστημάτων το β΄ εξάμηνο του 2014, για το σύνολο της χώρας, υποχώρησαν κατά 7,2% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2014 (προσωρινά στοιχεία). Ο ρυθμός μείωσης των μισθωμάτων καταστημάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό των αμέσως προηγούμενων εξαμήνων (-1,7% το β΄ εξάμηνο του 2013 και -5,2% το α΄ εξάμηνο του 2014).

Οι αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές και τα μισθώματα των γραφείων και καταστημάτων κατά γεωγραφική περιοχή δημοσιεύονται στο «Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας» (Πίνακες ΙΙ.9, ΙΙ.10, ΙΙ.11 και ΙΙ.12, από το τεύχος 162 και εξής) και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις