Επιτάχυνση της έναρξης υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ

Την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία του ΣΕΒΕ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ Δρ Κυριάκο Λουφάκη και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Γιώργο Φιλιόπουλο, συναντήθηκε με τον  Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδιο για το ΕΣΠΑ κ. Αλέξανδρο Χαρίτση.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, αφού συνεχάρη τον κ. Χαρίτση για την ανάληψη των καθηκόντων του από τη θέση του Υφυπουργού, έθεσε σειρά θεμάτων που αφορούν στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ 2007-2013καιέναρξης υλοποίησης του ΣΕΣ 2014-2020, με προτεραιότητα στις εμπροσθοβαρείς δράσεις. Ειδικότερου ενδιαφέροντος για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι το ΕΠΑΝΕΚ κατά την εξειδίκευση του οποίου θα πρέπει να τις δοθεί απόλυτη προτεραιότητα. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν εκτενώς προτάσεις του ΣΕΒΕ για την χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω της ίδρυσης ειδικού επενδυτικού ταμείου με συμμετοχή του δημοσίου και ιδιωτικών φορέων. Επίσης, ο κ. Λουφάκης ανέπτυξε συγκεκριμένες προτάσεις για την κατάρτιση, εκπαίδευση και πιστοποίηση στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού των εξαγωγικών επιχειρήσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές.

Την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΕ συναντήθηκαν με την Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για θέματα βιομηχανίας κ. Θεοδώρα Τζάκρη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής της χώρας και της σύνδεσής της με την ανάπτυξη των εξαγωγών και η ανάγκη βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος για εγχώριες και ξένες επενδύσεις. Αφού εξέφρασε την ικανοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας για την επανένταξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ζήτησε από την κα. Υφυπουργό την άμεση ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων που αφορούν προγράμματα της ΓΓΒ και την επίσπευση νέων προγραμμάτων, την ενίσχυση της χρηματοδότησης των εξαγωγικών βιομηχανιών, την ουσιαστική ενεργοποίηση και βελτίωση του επενδυτικού νόμου καθώς και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και εποπτεία της αγοράς.

Κοινό και στους δύο αίτημα του ΣΕΒΕ ήταν ο ορισμός του ΕΦΕΠΑΕως φορέα διαχείρισης του νέου προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, καθώς διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, τις αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους υψηλής εμπειρίας στη διαχείριση ενισχύσεων και έχει ευρεία αντιπροσωπευτικότητα στο εταιρικό σχήμα του.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις