Χρόνος ένταξης στο κανονικό καθεστώς

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ         

Φοροτεχνικός,  Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.

(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών

Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας)      

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Εάν κάποιος αγρότης του ειδικού καθεστώτος είχε τα εξής δεδομένα:

-       Την χρήση 2012  επιδοτήσεις πάνω από 5.000,00€ και τζίρο κάτω από 15.000,00€.

-       Την χρήση 2013 επιδοτήσεις πάνω από 5.000,00€ και τζίρο κάτω από 15.000,00€.

-       Την χρήση 2014 επιδοτήσεις κάτω από 5.000,00€ (επειδή έκανε μεταβίβαση μέρους των δικαιωμάτων του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ΟΠΕΚΕΠΕ) και τζίρο κάτω από 15.000,00€.

-       Τη χρήση 2015, επιδοτήσεις (λογικά κάτω από 5.000,00€ επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία των επιδοτήσεων 2015) και τζίρο πάνω από 15.000,00€.

 

Πότε ήταν ή είναι υποχρεωμένος να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς και στα απλογραφικά βιβλία;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η ΠΟΛ.1024/17.01.14 (όπως αυτή συμπλήρωσε την βασική ΠΟΛ. 1281/13), ορίζει ξεκάθαρα τα παρακάτω:

 

Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης

Εάν μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν είναι γνωστό το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούται ο αγρότης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προ προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εφόσον η ενιαία ενίσχυση του έτους 2013 δεν μπορεί να φανεί ξεκάθαρα τι ποσό είναι, τότε (και μόνο τότε), πάμε πιο πίσω σε προηγούμενο έτος. Στο παράδειγμά μας , αναφέρεται ρητά το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης του 2013, άρα το 2012 δεν μας ενδιαφέρει.

 

Στην ίδια ανωτέρω ΠΟΛ, ορίζεται επίσης ξεκάθαρα ότι:

«…Όσοι αγρότες, ενώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα και είχαν δικαίωμα να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης άνω των οριζόμενων ορίων, δεν θα ασκήσουν την αγροτική τους εκμετάλλευση από 1.1.2014 ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Δεδομένου ότι η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, εάν ο αγρότης έχει αποφασίσει τη μεταβίβασή τους, δεν υποχρεούται να τηρήσει βιβλία από 1.1.2014, με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.»

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εφόσον το 2014 οι επιδοτήσεις ήταν κάτω από 5.000,00€ και ο τζίρος κάτω από 15.000,00€, δεν είχε υποχρέωση να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς την 01.01.15.

 

Στην περίπτωση που, η επιδότηση το 2014 ήταν άνω των 5.000,00€, αλλά γνώριζε ότι θα μεταβιβάσει μέρος των δικαιωμάτων του στις αρχές του 2015, δεν είχε υποχρέωση να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς. Και αυτό γιατί, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταγενέστερα από την καταληκτική ημερομηνία μετάταξης στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. Το γεγονός ότι ειδικά για το 2014 είχαμε παράταση του χρόνου ένταξης, δεν σημαίνει απολύτως τίποτε.

 

Το κριτήριο ένταξης είναι ο τζίρος του 2015 και η ενιαία ενίσχυση του έτους 2014, διότι από την 01.01.15 δεν υφίσταται πλέον ο όρος ενιαία ενίσχυση αλλά η βασική ενίσχυση.

Επομένως, μέχρι να τροποποιηθεί η ΠΟΛ.1024 και να αντικατασταθεί η ορολογία «ενιαία ενίσχυση» με κάτι άλλο, είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τον τζίρο της προηγούμενης χρονιάς και την ενιαία ενίσχυση του έτους 2014 

 

ΑΡΑ: Στην περίπτωση μας, η υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς δημιουργείται από την 01.01.16

Δείτε επίσης