Επιδοτήσεις, ενισχύσεις, αποζημιώσεις:φορολογική αντιμετώπιση

Του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ         

Φοροτεχνικός,  Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.

(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών

Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας)

Μέλος Γ.Σ. Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (Αντιπρόσωπος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.)

Γ.Γ.  ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)

 

«2015: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ»

Για μία ακόμη φορά επανέρχομαι στις επιδοτήσεις, ενισχύσεις, αποζημιώσεις οι οποίες αναδεικνύονται στο αγαπημένο θέμα όχι μόνο των ημερών λόγω φορολογικών δηλώσεων, αλλά διαχρονικά τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Πολ.1116/10.06.15 ορίζει ξεκάθαρα ότι οι επιδοτήσεις φορολογούνται στο έτος που ανήκουν, ανεξάρτητα πότε καταβλήθηκαν στους δικαιούχους.

Το μεγαλύτερο μπέρδεμα για τους συναδέλφους δημιουργείται από το γεγονός ότι η καταβολή των επιδοτήσεων γίνεται σε διαφορετικές χρήσεις, κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει.

 

Στις 05 Απριλίου 2016 καταβλήθηκε στους δικαιούχους το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, ενώ στις 25 του ίδιου μήνα, μπήκε το λεγόμενο «πρασίνισμα», ή επί της επισήμου ονοματολογίας: «Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον».

Είμαστε πλέον σε θέση να ξεκινήσουμε να υπολογίζουμε το καθαρό γεωργικό εισόδημα των δικαιούχων (παρότι τον Αύγουστο αναμένεται να μπουν και άλλες επιδοτήσεις), κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.

Επισημαίνουμε για πολλοστή φορά ότι:

  • Οι επιδοτήσεις φορολογούνται στο έτος που ανήκουν και όχι στο έτος που πληρώνονται.
  • Αυτό σημαίνει ότι, για το φορολογικό έτος 2015, εκτυπώνουμε από τη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr και την «διαδικτυακή ενημέρωση αγροτών για πληρωμές»), την κατάσταση πληρωμών  με έτος αναφοράς το 2015.

 

Έτσι, για το φορολογικό έτος 2015 που ασχολούμαστε, στην κατάσταση πληρωμής μπορεί θα βρούμε επιδοτήσεις όπως:

Είδος Ενίσχυσης

Έτος Ενίσχυσης

Ημερομηνία πληρωμής

Αντιμετώπιση

Βασική ενίσχυση

2015

07.12.15

Αθροίζεται με όλες τις επιδοτήσεις, καταχωρείται, υπολογίζεται και φορολογείται στο  φορολογικό έτος 2015

Πρόσθετη ενίσχυση για σκληρό σιτάρι

2015

21.03.16

Αθροίζεται με όλες τις επιδοτήσεις, καταχωρείται, υπολογίζεται και φορολογείται στο  φορολογικό έτος 2015

Συνδεδεμένη ενίσχυση για πρωτεϊνούχα

κτηνοτροφικά ψυχανθή                                     

2015

05.04.16

Αθροίζεται με όλες τις επιδοτήσεις, καταχωρείται, υπολογίζεται και φορολογείται στο  φορολογικό έτος 2015

Ειδική ενίσχυση για καλλιέργεια βαμβακιού

2015

05.04.16

Αθροίζεται με όλες τις επιδοτήσεις, καταχωρείται, υπολογίζεται και φορολογείται στο  φορολογικό έτος 2015

Ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς

για το κλίμα και το περιβάλλον (πρασίνισμα)

2015

25.04.16

Αθροίζεται με όλες τις επιδοτήσεις, καταχωρείται, υπολογίζεται και φορολογείται στο  φορολογικό έτος 2015

Επιδότηση νέων αγροτών (μέτρο112)

2015

Διαφορετική ημερομηνία κατά περίπτωση

Αθροίζεται με όλες τις επιδοτήσεις, καταχωρείται, υπολογίζεται και φορολογείται στο  φορολογικό έτος 2015

Αναδιάρθρωση αμπελώνων

2015

 

Ειδική περίπτωση – Απαιτείται προσεκτικός έλεγχος και χειρισμό, γιατί αφορά ΚΑΙ επένδυση

 

Υπάρχουν επιδοτήσεις και άλλων ειδών, ή άλλων μέτρων. Σε κάθε περίπτωση εξετάζουμε το έτος ενίσχυσης και το είδος της επιδότησης.

Όλες τις ανωτέρω επιδοτήσεις [και όχι μόνο (και η τελευταία υπό προϋποθέσεις)], τις αθροίζουμε και:

  1. Τις καταχωρούμε στο σύνολό τους στον κωδικό 908 της 1ης σελίδας του Ε-3.
  2. Το ποσό που υπερβαίνει τα 12.000,00€ το καταχωρούμε στον κωδικό 645 της 2ης σελίδας του Ε-3, ενώ
  3. Το ποσό μέχρι 12.000,00€ το καταχωρούμε στην 4η σελίδα του Ε-1 (υποχρεωτικά).
  4. Η καταχώρηση γίνεται με ημερομηνία 31.12.15, αθροιστικά όλα τα ποσά σε μία εγγραφή.
  5. Μην ασχοληθούμε τώρα από πού προβλέπεται η μία εγγραφή, όποιος θέλει μπορεί να κάνει τόσες εγγραφές, όσες είναι και οι επιδοτήσεις που έχει πάρει.

 

Επισημαίνεται για μία ακόμη φορά ότι οι επιδοτήσεις φορολογούνται με βάση το έτος ενίσχυσης και όχι με βάση την ημερομηνία πληρωμής.

Επομένως σημασία έχει υπολογισμός των σωστών ποσών στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

 

Το γεγονός ότι αυτό μονίμως δημιουργεί πρόβλημα και υποχρέωση για συνεχή υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, είναι άσχετο με τη συγγραφή του παρόντος, που μόνο σκοπό έχει να επισημάνει τα προβλεπόμενα και όχι την αδικία εις βάρος του φορολογουμένου. Το γεγονός επίσης ότι μένει μονίμως ανοιχτή πληγή στη φορολογική δήλωση του καθενός που έχει αγροτικό εισόδημα και επιδοτήσεις, είναι ένα θέμα που έχει επισημανθεί στη Διοίκηση με κάθε τρόπο.  Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να κατανοήσουν κάποιοι άνθρωποι το πρόβλημα αυτό (το οποίο είναι ένα από τα πολλά ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν).

 

Στο Ε-1 όσον αφορά τις επιδοτήσεις, έχουμε μία διαφορά σε σχέση με πέρυσι: στον κωδικό 659 / 660 έχει προστεθεί το πεδίο «λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – ενισχύσεις. Αυτή η αλλαγή που υπάρχει φέτος, έχει αλλάξει τον τρόπο προσδιορισμού του φόρου γιατί, στις περιπτώσεις ζημιάς από αγροτική δραστηριότητα, ενεργοποιείται ο υπολογισμός των τεκμηρίων με υπολογισμό φόρου στο 13%. Ενώ στο φορολογικό έτος 2014 ο υπολογισμός του φόρου γινόταν με τα κριτήρια των μισθωτών.

Κι εδώ επίσης δεν υπάρχει περιθώριο επιλογής. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε στον 659 / 660 τον όρο λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις – αποζημιώσεις.

 

Θα πρέπει να προσεχθούν επιδοτήσεις οι οποίες έχουν λειτουργήσει αντίστροφα. Π.χ. σε πολλές περιπτώσεις η επιδότηση που δόθηκε στους νέους αγρότες ως κίνητρο για ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα (μέτρο 112), η πληρωμή της επιδότησης αυτής έγινε το Δεκέμβριο 2014, όμως αφορά το έτος 2015. Και σε αυτή την περίπτωση, η φορολόγηση γίνεται στο έτος ενίσχυσης, δηλαδή (στο παράδειγμά μας) στο φορολογικό έτος 2015.

 

Μία παρατήρηση για τις αποζημιώσεις. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις κατά τις οποίες, έγινε η αίτηση για αποζημίωση το 2014, εγκρίθηκε το2015καικαταβλήθηκε στο δικαιούχο το 2016. Η καταχώρηση της αποζημίωσης (η οποία σε κάθε περίπτωση είναι αφορολόγητη και δεν καλύπτει τεκμήρια), γίνεται στο έτος έγκρισης.  Εφόσον αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, τότε καταχωρούμε την αποζημίωση στο έτος είσπραξης. Σε κάθε περίπτωση όμως όπως αναφέρω πιο πάνω, είναι τελείως πληροφοριακό φορολογικά.

 

Κλείνοντας να κάνω μία επισήμανση για τις ΜΥΦ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλει στις ΜΥΦ του, τα πάντα όλα. Καλά κάνει. Δικαίωμα του είναι να κάνει ότι θέλει. Από την πλευρά μας δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να συμφωνήσουμε ντε και καλά μαζί του. Η ανησυχία των περισσότερων συναδέλφων ότι στη διασταύρωση που θα γίνει θα προκύψουν διαφορές, δεν θα πρέπει να μας απασχολεί αφού έχουμε υποβάλλει από την πλευρά μας όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία. Π.χ. ο ΟΠΕΚΕΠΕ υποβάλλει στις ΜΥΦ του τις επιδοτήσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. θα πρέπει να υποβάλλουμε κι εμείς; Όχι βέβαια, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις