Μείωση κατά 2.8% στη μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για το 2015

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) έτους 2015 . Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 6.150 ιδιωτικών νοικοκυριών στο σύνολο των περιοχών της Χώρας. Τα τυπικά σφάλματα για τις δώδεκα (12) βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών ατομικής κατανάλωσης υπολογίστηκαν με τη μορφή συντελεστή μεταβλητότητας (CV) και παρέχονται στον Πίνακα 19. Τα αποτελέσματα της έρευνας έτους 2016 θα ανακοινωθούν στις 29/06/2017.

Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών, για το 2015, ανήλθε στα 1.419,57 ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 2.8% ή 40,95 ευρώ, σε σύγκριση με το 2014 (Γράφημα 1, Πίνακας 1). Σε πραγματικούς όρους, η μέση μηνιαία δαπάνη μειώθηκε κατά 1,2% ή 16,82 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους 2015 (Γράφημα 1).(1) Οι περίοδοι αναφοράς δαπανών όλων των αγαθών και υπηρεσιών καταγράφονται λεπτομερώς στις επεξηγηματικές σημειώσεις στις τελευταίες σελίδες του Δελτίου Τύπου.

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, καθώς και από το Γράφημα 2, όπου απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανομή της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών στις δώδεκα (12) βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών για τα έτη 2015 και 2014, το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,7%) και ακολουθούν η στέγαση (13,3%) και οι μεταφορές (12,8%), ενώ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,3%).


 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις