ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ :για τις εξελίξεις στην οικονομία και το εμπόριο

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ενημέρωσης και τεκμηρίωσης, το ΙΝΕΜΥ παρουσιάζει σε τακτική μηνιαία βάση στοιχεία και δείκτες της οικονομίας, τα οποία έχουν άμεση αλληλεπίδραση με τον κλάδο του Εμπορίου. Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου ρόλου που καλείται να διαδραματίσει το Ινστιτούτο και αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στις καθημερινές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εγχώρια επιχειρηματικότητα.

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ – Ιούλιος 2017

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις