Πως υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τους αγρότες

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜ.ΓΙΑΝΚΑΚΗ* για το agrocapital.gr

Δυνάμει του άρθρου 58 του Ν.4472/2017:

 1) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής:

«Από 1.1.2018  και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητας τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος».

 

               
               
               
               
               
               
               

Πηγή: PJL Labor & Tax Advisors Παλαιολόγος Ι.Λιάζος.

Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι όλοι οι αγρότες έχουν συμφέρον να αποπληρώσουν το αργότερο έως 31.12.2017 τις ασφαλιστικές εισφορές τους του β΄ εξαμήνου του έτους 2016 του ΟΓΑ, καθώς επίσης και όλες τις εισφορές τους του έτους 2017 (ΕΦΚΑ). 

Ο λόγος είναι ότι, βάσει όσων αναλύονται στον παραπάνω πίνακα, ολόκληρο το ποσό των εισφορών που θα πληρώσουν εντός του έτους 2017 θα αφαιρεθεί από τον υπολογισμό των εισφορών που θα καταβάλλουν το έτος 2018, κάτι το οποίο δεν θα ισχύει για το έτος 2018 (Θα αφαιρεθεί ποσοστό μόνο 85% των καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών) και το έτος 2019 και εφεξής (Δεν θα αφαιρείται κανένα ποσό των καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών - 0%).

Άρα, όσοι αγρότες έχετε την οικονομική δυνατότητα, ΣΠΕΥΣΑΤΕ μέχρι 31.12.2017 να πληρώσετε τις οφειλόμενες εισφορές σας!!!

 

 

*ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ

ΒΥΡΩΝΟΣ 6

ΝΑΟΥΣΑ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις