Η Σημασία του Πετρελαίου για την Ελληνική Οικονομία

Θεωρούμε  ότι  είναι  αναγκαίο  να  υπάρξει  ειδική  μνεία  στο  ρόλο  του  πετρελαίου  λόγω  της  βαρύνουσας σημασίας που έχει στο ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών της χώρας και πώς τα τελευταία χρόνια οι εισαγωγές πετρελαίου (100%) για την κάλυψη των διαρκώς διογκωμένων καταλωτικών αναγκών επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.

 Εξετάζοντας τις συνιστώσες του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών, βλέπουμε πως διαχρονικά η κύρια πηγή του προβλήματος είναι το εμπορικό ισοζύγιο. Ένα σημαντικό μέρος του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι σταθερά ανελαστικό λόγω της υψηλής εξάρτησης της χώρας από τα εισαγόμενα καύσιμα (δηλ. πετρέλαιο και φυσικό αέριο). 
Ως εκ τούτου, η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από το εξωτερικό θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό παράγοντα σε μία μακροπρόθεσμη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η  παραδοσιακή  εξάρτηση  της  οικονομίας  από  τις  εισαγωγές  πετρελαίου  είναι  και  αυτή  μέρος  του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας.
 Η αβεβαιότητα για την ασφάλεια του εφοδιασμού και οι υψηλές εκπομπές αερίων CO2 που συνεπάγεται η χρήση του, μεταξύ άλλων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη δημιουργία μιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής που θα μεριμνά για τη μείωση της συμμετοχής του στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά και για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής υδρογονανθράκων. 
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τον χρονικά αμεσότερο και οικονομικότερο τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να μειώσει δραστικά τις δαπάνες για εισαγωγές και να βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο, προωθώντας παράλληλα επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις