Πώς να βρείτε το καλύτερο ενυπόθηκο δάνειο για εσάς

Τι είναι ένα ενυπόθηκο δάνειο;

Ένα ενυπόθηκο δάνειο είναι ένα δάνειο που χορηγείται για την αγορά ενός ακινήτου. Ο πιστωτής χρησιμοποιεί το ακίνητο ως εγγύηση για την αποπληρωμή του δανείου. Εάν ο δανειολήπτης δεν καταφέρει να αποπληρώσει το δάνειο, ο πιστωτής μπορεί να κατασχέσει το ακίνητο και να το πωλήσει για να εξοφλήσει το υπόλοιπο του δανείου.

Ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για ένα ενυπόθηκο δάνειο;

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για ένα ενυπόθηκο δάνειο διαφέρουν ανάλογα με τον πιστωτή και τη χώρα. Ωστόσο, γενικά, οι πιστωτές αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη πριν χορηγήσουν ένα ενυπόθηκο δάνειο. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε παράγοντες όπως το εισόδημα, η περιουσία και τα χρέη του δανειολήπτη.

Οι πιστωτές συνήθως απαιτούν από τους δανειολήπτες να καταβάλουν ένα αρχικό ασφάλιστρο, το οποίο συνήθως κυμαίνεται από το 10% έως το 20% της αξίας του ακινήτου. Οι πιστωτές μπορεί επίσης να απαιτούν από τους δανειολήπτες να λάβουν ασφαλιστική κάλυψη για το ακίνητο και για την αποπληρωμή του δανείου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός ενυπόθηκου δανείου;

Τα ενυπόθηκα δάνεια προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα, όπως:

Δίνουν τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να αγοράσουν ένα ακίνητο με χαμηλότερο αρχικό κόστος.
Έχουν συνήθως χαμηλότερο επιτόκιο από τα καταναλωτικά δάνεια.
Προσφέρουν μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την αποπληρωμή του δανείου.
Ποια είναι τα μειονεκτήματα ενός ενυπόθηκου δανείου;

Τα ενυπόθηκα δάνεια έχουν επίσης ορισμένα μειονεκτήματα, όπως:

 • Είναι συνήθως μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα καταναλωτικά δάνεια.
 • Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να είναι μακροχρόνια και δαπανηρή.
 • Εάν ο δανειολήπτης δεν καταφέρει να αποπληρώσει το δάνειο, μπορεί να χάσει το ακίνητό του.
 • Πώς μπορώ να βρω ένα καλό ενυπόθηκο δάνειο;

Για να βρείτε ένα καλό ενυπόθηκο δάνειο, είναι σημαντικό να κάνετε έρευνα και να συγκρίνετε προσφορές από διάφορους πιστωτές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακά εργαλεία σύγκρισης δανείων για να διευκολύνετε τη διαδικασία.

Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου πριν υπογράψετε τη σύμβαση. Μην διστάσετε να ζητήσετε διευκρινίσεις από τον πιστωτή εάν κάτι δεν σας είναι ξεκάθαρο.

Συμβουλές για την επιλογή ενός ενυπόθηκου δανείου

Κάντε έρευνα και συγκρίνετε προσφορές από διάφορους πιστωτές.
Μην διστάσετε να ζητήσετε διευκρινίσεις από τον πιστωτή εάν κάτι δεν σας είναι ξεκάθαρο.
Εξετάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου πριν υπογράψετε τη σύμβαση.
Εάν δεν είστε σίγουροι αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στις πληρωμές του δανείου, ζητήστε συμβουλές από έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλο το σχέδιο νόμου

Βασικές πληροφορίες για την αξιολόγηση και τη σύγκριση προσφορών
Για να αποφασίσετε σχετικά με ένα ενυπόθηκο δάνειο, είναι σκόπιμο να συγκρίνετε προσφορές από διάφορους πιστωτές. Μαζί με τη δεσμευτική του προσφορά, ο πιστωτής οφείλει επίσης να σας προσκομίσει το Ευρωπαϊκό Τυποποιημένο Δελτίο Πληροφοριών (ESIS), το οποίο έχει δημιουργηθεί για να σας παρέχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προσφερόμενου ενυπόθηκου δανείου.

Το ESIS παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. το ποσό του δανείου
 2. τη διάρκεια του δανείου
 3. το είδος επιτοκίου
 4. το συνολικό ποσό που πρέπει να αποπληρωθεί
 5. το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ): ένα ενιαίο ποσό που αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος του δανείου εκφρασμένο ως ετήσιο ποσοστό. Το ΣΕΠΕ σάς βοηθά να συγκρίνετε διάφορες προσφορές
 6. τυχόν δαπάνες που πρέπει να καταβάλλετε, σε τακτά διαστήματα ή εφάπαξ
 7. τον αριθμό, τη συχνότητα και το μέγεθος των δόσεών σας
 8. πληροφορίες για τους όρους πρόωρης εξόφλησης και το ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθείτε αν αποφασίσετε να εξοφλήσετε το δάνειο νωρίτερα από την προβλεπόμενη προθεσμία
 9. στην περίπτωση δανείου σε ξένο νόμισμα: παραδείγματα που επεξηγούν τις πιθανές επιπτώσεις των συναλλαγματικών μεταβολών στα ενυπόθηκα δάνεια

Το ESIS σάς παρέχει επίσης τη δυνατότητα να συγκρίνετε τις προσφορές από διαφορετικούς πιστωτές και να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα. Εάν δεν έχετε λάβει το έντυπο ESIS από τον πιστωτικό σας φορέα, μπορείτε να το ζητήσετε.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις