Προαιρετική υποβολή στοιχείων μισθώσεων εφόσον το μίσθωμα είναι μικρότερο των 80 ευρώ

Με την απόφαση ΠΟΛ.1028/23.1.2015 τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1013/7.1.2014 που αφορά στην υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Εκτός των άλλων τροποποιήσεων, σημαντικό ενδιαφέρον για τους αγρότες παρουσιάζει η προαιρετική υποχρέωση υποβολής για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.

                                                                                                                            

Ειδικότερα, μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, το άρθρο 1 της απόφασης ΠΟΛ.1013/7.1.2014 έχει ως ακολούθως:    
ΆΡΘΡΟ 1

                                                                                                                                    

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Η υποχρέωση αυτή είναι προαιρετική για τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.

Σημείωση: Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1027/22.1.2015, έγινε γνωστό ότι "Παρατείνεται μέχρι 31/3/2015 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 (ΦΕΚ Β΄ 32) απόφασης για τις εκμισθώσεις που συνάφθηκαν μέχρι την 31/12/2014".

Συνεπώς, από το συνδυασμό των διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Η υποβολή στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων είναι προαιρετική  εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ
β) Σε περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής (μισθώματα άνω των 80,00 ευρώ) ή σε περιπτώσεις προαιρετικής υποβολής, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 31.3.2015.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση ΠΟΛ.1028/23.1.2015, την απόφαση ΠΟΛ.1027/22.1.2015 καθώς και την κωδικοποιημένη απόφαση ΠΟΛ.1013/7.1.2014 στο αρχείο νόμων και αποφάσεων του κόμβου.                                

πηγη:taxheaven.gr                                                            

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις