Υπεγράφη η απόφαση για τη λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η υπ’ αριθμ. 988/63186/14-05-2014 απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, το συνολικό ποσό επιχορήγησης και το ποσό επιχορήγησης ανά δικαιούχο φορέα για τη δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το 2014.

Το μέγιστο ύψος επιχορήγησης για τη δράση 1.1 που αφορά το πρόγραμμα 2014 ανέρχεται στο ποσό των 1.180.215,00 €, το οποίο κατανέμεται σε μελισσοκομικούς – αγροτικούς φορείς για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας. Το 50% της παραπάνω δαπάνης προέρχεται από πόρους της Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο 50% βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) λειτουργούν στο πλαίσιο των μελισσοκομικών προγραμμάτων, ως μονάδες διοικητικής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας. Συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος «Βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» ή άλλων Εθνικών ή Ενωσιακών προγραμμάτων, για την επίτευξη του συντονισμού την παρακολούθηση και την υλοποίησή τους. Επιπλέον, οι απασχολούμενοι στα Κ.Μ. συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς του ΥπΑΑΤ, με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, Συλλογικούς και Συνεταιριστικούς Φορείς των μελισσοκόμων, καθώς επίσης και με μεμονωμένους μελισσοκόμους, για παροχή συμβουλών και πρακτικής - τεχνικής υποστήριξης και αρωγής, όπου χρειάζεται.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την υπογραφή της εν λόγω απόφασης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνει ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη και προώθηση της μελισσοκομίας, η οποία μπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας. Το μέλι είναι ένα σημαντικό προϊόν για τη χώρα, ένα προϊόν εθνικής εμβέλειας, υψηλής διατροφικής αξίας, που συμβολίζει την ποιότητα και την αειφορία.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη και προώθηση της μελισσοκομίας, μιας ιδιαίτερα σημαντικής γεωργικής δραστηριότητας,  με ποιοτικά και ποικιλόμορφα προϊόντα, που μέσα και από τον κλάδο της μεταποίησης μπορεί  να συνεισφέρει σημαντικά στην αγροτική οικονομία του τόπου μας και στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, προσφέροντας παράλληλα στο καταναλωτικό κοινό ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ποιοτικά προϊόντα του τόπου μας, με μεγάλες δυνατότητες για εξαγωγικού χαρακτήρα ανάπτυξη.

Η χώρα μας, με σχεδόν 1,6 εκατομμύρια μελίσσια βρίσκεται στη 2η θέση μετά την Ισπανία ως προς τον απόλυτο αριθμό παραγωγικών μελισσοσμηνών, διατηρώντας περίπου το 11,8% του συνόλου των μελισσιών της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων μελισσοκομικών προγραμμάτων, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα σύνολο δράσεων, οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά η μία ως προς την άλλη,  καθιστώντας τη μελισσοκομική δραστηριότητα παραγωγικότερη,  μέσω διαρθρωτικών βελτιώσεων του τομέα.

Το Εθνικό Μελισσοκομικό Πρόγραμμα της περιόδου 2014 – 2016, συνολικού ύψους 17 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να συμβάλει ιδιαίτερα στη στήριξη της παραγωγής υψηλής ποιότητας μελιού.

Επιπλέον, η υλοποίηση των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος έχει θετικές επιδράσεις τόσο στην αγροτική ανάπτυξη όσο και στο περιβάλλον. Μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, της εισαγωγής διαρθρωτικών βελτιώσεων και της στήριξης του εισοδήματος των μελισσοκόμων, τα μέτρα συμβάλλουν στη συνέχιση της μελισσοκομικής δραστηριότητας σε αγροτικές περιοχές, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επικονίαση και, συνεπώς, για όλη τη γεωργία.

Μέσω της δράσης που αφορά στη λειτουργία των Κέντρων Μελισσοκομίας, έχει εδραιωθεί και λειτουργεί πολύ καλά ένα δίκτυο συμβούλων μελισσοκομίας, το οποίο καλύπτει όλη τη χώρα, με έμφαση σε περιοχές ιδιαίτερου μελισσοκομικού ενδιαφέροντος (π.χ. Χαλκιδική, Θάσος, Κυκλάδες κ.ά), στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό υψηλών προσόντων (μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικά), το οποίο διαθέτει παράλληλα μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας του μελιού, προς όφελος των μελισσοκόμων,  των  επαγγελματιών και των  ερασιτεχνών του κλάδου

Στο ΥπΑΑΤ αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό όλες εκείνες τις ευκαιρίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  που διαθέτει ο τόπος μας  και καταβάλλουμε καθημερινή προσπάθεια, ώστε  να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο όλους τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους που θα συμβάλλουν στην γρήγορη ανάπτυξη του τόπου και στην ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας».    

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις