Οι  αποστάσεις ψεκασμών σύμφωνα με τους γεωπόνους

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών νομού Αργολίδας και Αρκαδίας προβάλει τις θέσεις του,για τις αποστάσεις ψεκασμών .Οι γεωπόνοι, με δελτίο τύπου που απέστειλαν προς τη Δ/ση Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ ζητούν βελτιώσεις στην νομοθεσία της ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ναύπλιο 14-11-2014

ΠΡΟΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Θέμα: “Διαβούλευση για τις αποστάσεις ψεκασμών σε τροποποίηση άρθρου 26 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) ΚΥΑ”

Σχετ.: Αριθ. Πρωτ: 11743/1322113/21-10-2014 έγγραφό σας
Η νομοθεσία της ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, απαιτεί ακόμα πολλές βελτιώσεις και θα πρέπει το Υπουργείο να προκαλέσει πολλές συναντήσεις με γεωπονικούς φορείς, για την δημιουργία πολιτικών αειφορικής γεωργίας.

Το οικιστικό ζήτημα στην Ελλάδα, όπου δεν έχουν οριστεί ακόμα ΖΟΕ, προκαλεί από μόνο του ένα μεγάλο πρόβλημα στην εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων. Σε πολλές περιπτώσεις οι καλλιέργειες προϋπήρχαν των κατοικιών (π.χ. αργολικός κάμπος, παραλιακή ζώνη Κορινθίας κλπ.). Σε άλλες περιπτώσεις αναπτύχθηκαν καλλιέργειες κοντά σε οικιστικές περιοχές.

Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν κανόνες αρμονικής συμβίωσης των οικιστικών περιοχών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ο ψεκασμός των καλλιεργειών απαιτεί την λήψη σύνθετων πολιτικών αποφάσεων αγροτικής ανάπτυξης, οικονομικής πολιτικής και ορθολογικής εφαρμογής των ΦΠΠ.

Είναι αντιληπτό το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων στην αγροτική οικονομία, που έχει μία απόφαση για τις αποστάσεις ψεκασμών, στην ζώνη των καλλιεργειών που επηρεάζει.

Σε πρώτη φάση η ορθολογική χρήση απαιτεί την εκπαίδευση των χρηστών ΦΠΠ.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν σχολεία εκπαίδευσης, ορθολογικής χρήσης ΦΠΠ και λήψης ορθής απόφασης εφαρμογής.

Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους χρήστες στην ορθολογική αντιμετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν την αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους, έτσι ώστε να μπορούν να αποφασίσουν στην ορθή ρύθμιση των ψεκαστικών μηχανημάτων. Τέτοιοι παράγοντες είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα ανέμου, το μέγεθος της σταγόνας, ο τύπος των ακροφυσίων και η συντήρηση των ψεκαστικών μέσων.

Δεν είναι σωστό να επιβάλουμε νομοθετήματα – ποινολόγια, χωρίς να έχουμε ενημερώσει επαρκώς, όπως οφείλει σαν κράτος να πράττει, απέναντι στους πολίτες.

Θα πρέπει να προτείνουμε για όλα τα ψεκαστικά μηχανήματα που θα πωλούνται στην Ελλάδα να έχουν τοποθετημένα ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς.

Οι χρήστες ΦΠΠ, να χρησιμοποιούν ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς.

Ο παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους είναι ο τύπος των ακροφυσίων.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν προδιαγραφές των ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται στα ψεκαστικά μηχανήματα. http://www.hypro-eu.com/fileattachments/Hypro-eu/en-gb/Hypro_European_drift_approvals_Jan_2013.pdf

Επειδή δεν πρέπει να γίνει αυτοδιάγνωση η αυτοπροβολή των «κατάλληλων» ακροφυσίων από διάφορους εισαγωγείς η κατασκευαστές, θα πρέπει το Υπουργείο να θέσει τους κανόνες ή τις προδιαγραφές των ακροφυσίων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση ψεκασμού. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε έγκριση τύπου του ακροφυσίου.

Σε πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα ερευνητικά κέντρα της ΕΕ και των ΗΠΑ (σχετική αναφορά στο τέλος του κειμένου), προκύπτει ότι η απόσταση ψεκασμού από ευαίσθητες περιοχές (Νοσοκομεία, Σχολεία, Κατοικίες κλπ.), εξαρτάτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες (άνεμος, υγρασία, θερμοκρασία), το είδος των ακροφυσίων, την καλλιέργεια και τις συνθήκες ψεκασμού (συντήρηση μηχανήματος, φθορές, ύψος καλλιέργειας κλπ.).

Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά αποστάσεων με την κατηγορία τοξικότητας - σήμανσης των ΦΠΠ.

Πουθενά δεν υπάρχουν νούμερα αποστάσεων, μεγαλύτερα των πενήντα (50) μέτρων. Αντίθετα, για τα ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς, όλες οι μελέτες μεταφοράς του ψεκαστικού νέφους, δείχνουν ότι το ψεκαστικό νέφος μετά από τα δέκα οκτώ (18) μέτρα δεν μεταφέρετε.

Επειδή λοιπόν πιστεύουμε ότι τα στοιχεία που σας επισυνάπτουμε, δείχνουν τον τρόπο και την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε, για την ορθολογική εφαρμογή των ΦΠΠ, θα ήταν σκόπιμο να γίνει συνάντηση κατασκευαστών και αντιπροσώπων ψεκαστικών μηχανημάτων, αγροτών, γεωπόνων και άλλων κοινωνικών και πολιτικών φορέων, για την χάραξη πολιτικής στην ορθολογική χρήση των ΦΠΠ.

Αυτή την στιγμή το Υπουργείο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του μελέτες ή στοιχεία, αναφέρει στο άρθρο 26 της 8197/90920/22-7-2013, αποστάσεις 1000, 500, 200 μέτρων κλπ.

Επειδή δεν πιστεύουμε ότι η πολιτική του Υπουργείου είναι, ο διωγμός των ψεκαστικών μηχανημάτων, ο διωγμός των νεφελοψεκαστήρων και η παύση της καλλιέργειας μεγάλων αγροτικών περιοχών γύρω από σπίτια, πρέπει να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση, που να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Θα πρέπει το Υπουργείο, να ζητήσει από το Ι.ΓΕ.Μ.Κ., τις Γεωπονικές Σχολές, τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους ψεκαστικών μηχανημάτων, να γίνουν και στην Ελλάδα, έρευνες για το φαινόμενο της αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους, ανάλογα με τον τύπο των ακροφυσίων.

Ο σύλλογός μας, σε εφαρμογή της απόφασης 8197/90920/22-7-2013, όπου θα πρέπει ο Γεωπόνος – Έμπορος ΦΠΠ να παρέχει συμβουλές ορθής εφαρμογής των ΦΠΠ, πρόκειται να αρχίσει συναντήσεις με αγροτικούς φορείς της περιοχής (Συνεταιρισμούς, ΕΝΑ κλπ.), προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση, οι χρήστες ΦΠΠ.

Στην επιστολή μας αυτή οι αποστάσεις που κατά την γνώμη μας πρέπει να εφαρμοστούν είναι:

α) για τους ευαίσθητους χώρους (Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, παιδικές χαρές, κατασκηνωτικοί χώροι και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους.) σε όλα τα ΦΠΠ πενήντα (50) μέτρα

β) σε όλους τους άλλους χώρους (κατοικίες και υδάτινους όγκους), η απόσταση θα είναι για τα Τ ή Τ+ στα 18 μέτρα, για τα Xn ή Xi η απόσταση να είναι 12 μέτρα και για τα ΦΠΠ χωρίς σήμανση, η απόσταση να είναι 6 μέτρα

Πιστεύουμε σαν Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών νομού Αργολίδας, ότι μπορούμε και θέλουμε να είμαστε ένας σοβαρός και εποικοδομητικός συνομιλητής με το ΥΠΑΑΤ, σε θέματα αγροτικής πολιτικής και γεωπονικών θεμάτων.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

 

Μπινιάρης Αναστάσιος                         Θωμόπουλος Ξενοφών

Γεωπόνος                                              Γεωπόνος

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις