Ανακοίνωση για εγγραφή στο ΕΜΣΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ.Η εγγραφή στο ΕΜΣΥ μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.
Την εγγραφή στο ΕΜΣΥ ακολουθεί οπωσδήποτε αίτηση άδειας χρήσης ύδατος εκτός αν το σημείο υδροληψίας είναι ανενεργό και δεν γίνεται ούτε περιοδική χρήση του ύδατος. Στα ανενεργά σημεία υδροληψίας θα πρέπει να γίνει σφράγιση. Πληροφορίες σχετικά στην ΚΥΑ 146896/2014, άρθρο 11 παρ.2 (σελ. 34755-34756)
Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2015. Χρήστης-ες που χρησιμοποιούν νερό από υδροληψία (πηγάδι, γεώτρηση, πηγή, ποτάμι κ.λ.π) χωρίς άδεια χρήσης ύδατος θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 1.000 -2.000 ευρώ.
Για όσες άδειες χρήσης ύδατος έχουν εκδοθεί μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2005 ανεξάρτητα αν είναι σε ισχύ ή όχι:

1. Δεν απαιτείται η εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ. (θα γίνει από τις Δ/νσεις Υδάτων)
2. Η ισχύς της άδειας χρήσης ύδατος παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το 2022

Για δεξαμενές η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό της βροχής από κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και θερμοκήπια αλλά και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας, εφόσον ο όγκος τους δεν ξεπερνά τα 500κ.μ. δεν απατείται άδεια χρήσης ύδατος. (άρθρο 1.ιβ, της ΚΥΑ 146896/2014) 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις