Γαλλία: στους οίνους ΠΟΠ οι κανόνες της άρδευσης θα αλλάξουν

Θλίβεται κανείς όταν διαπιστώνει τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν στα οργανωμένα οινοπαραγωγά κράτη, σε σύγκριση με την Ελλάδα, ως προς τις αποδόσεις των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.

Στη Γαλλία ελέγχονται και ρυθμίζονται οι αποδόσεις με το επιπλέον κριτήριο της άρδευσης του αμπελοτεμαχίου, αποδόσεις που όμως δε μπορούν να ξεπεραστούν, από τα αρδευόμενα αμπελοτεμάχια.

Στην Ελλάδα αντίθετα, δεν υπάρχει κανένα θεσμικό καθεστώς για την άρδευση των αμπελώνων και παρ’ ότι η ετήσια οινοπαραγωγή έχει μειωθεί δραματικά, υπάρχουν φωνές για την αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων, που είναι ήδη υψηλές σε σχέση με τις γαλλικές.

Είναι γεγονός ότι κάτι περισσότερο από ένα ρυθμιστικό βήμα αποτελεί η αλλαγή των κανόνων άρδευσης για όλους τους γαλλικούς οίνους AOC. Η Εθνική Επιτροπή των οίνων AOC του ΙΝΑΟ που συνεδρίασε στις 11 και στις 12 Φεβρουαρίου και στην πραγματικότητα ψήφισε ένα κείμενο εισάγοντας μια βαθιά αλλαγή στη λογική που διέπει την αγροτική άρδευση των AOC. Αυτό το κείμενο θα πρέπει τώρα να σταλεί στο Υπουργείο Γεωργίας για να αποτελέσει το αντικείμενο διατάγματος για την τροποποίηση του Αγροτικού Κώδικα.

Στην ουσία, για τους οίνους AOC συμφώνησαν να καταργήσουν τις ημερομηνίες του πλαισίου άρδευσης (το νερό μπορεί να χρησιμοποιείται από 15 Ιουνίου έως 15 Αυγούστου). Η συλλογιστική βασίζεται στην αντιστάθμιση του υδατικού στρες για τους AOC για την οποία θα πρέπει να δικαιολογείται η αρδευτική ζήτηση.

Στην πράξη, η έγκριση της παροχής νερού θα πρέπει να εποπτεύεται ή ελέγχεται. Το κείμενο προσθέτει την υποχρέωση να ενσωματώνονται στα προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης, οι διαδικασίες ελέγχου άρδευσης. Με λίγα λόγια: οι πρακτικές άρδευσης θα πρέπει να εξετάζονται περισσότερο από ό, τι στο παρελθόν.

Το κείμενο εισάγει επίσης την έννοια της εξατομίκευσης. "Ο καθορισμός της απόδοσης θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το αν πρόκειται για αρδευόμενο αγροτεμάχιο ή όχι», λέει ο ΙΝΑΟ. Συγκεκριμένα, τα αρδευόμενα τεμάχια δεν πρόκειται ποτέ να παράγουν πέρα από τη βασική απόδοση. Με άλλα λόγια, αν η απόδοση ξεπεράσει τα όρια, μόνο μη αρδευόμενα αμπελοτεμάχια μπορεί να την διεκδικήσουν. Στις σοδειές όπου η ετήσια απόδοση είναι μικρότερη από την απόδοση βάσης, τα αρδευόμενα τεμάχια πρέπει να συμμορφώνονται με τις επιδόσεις του έτους.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις